Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Warszawie

12.10.2018
Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Warszawie

W dniu 3 października br. w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kierownik Działu Ekspansji Zagranicznej WFR Lidia Piechocka uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli urzędów marszałkowskich, jednostek samorządu terytorialnego i korporacji samorządowych. Głównym tematem była współpraca na polu szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej i promocji wybranych branż i przedsiębiorstw za granicą. Strony, zarówno rządowa jak i samorządowa, postulowały

o efektywny przepływ informacji. Jest to niezwykle istotne w świetle planowanych wizyt studyjnych, oficjalnych delegacji czy komponentów gospodarczych, gdyż tworzy spójny obraz kraju i przekłada się na rozwój polskiej gospodarki. Wiadomo przecież nie od dziś, że w jedności siła.

To motto przyświeca działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, stąd nasz pomysł na cykliczne wydarzenia typu „Doing business” czy drugą już Ogólnokrajową Konferencję Ekspansji Zagranicznej, na którą zapraszamy 24 października.

W kontekście udrażniania kanałów informacyjnych zachęcamy przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na pozaeuropejskie rynki do kontaktu z Zagranicznymi Biurami Handlowymi, stricte dedykowanymi do tego celu. Z ciekawych wydarzeń możemy polecić na przełomie listopada i grudnia seminarium w Kopenhadze dotyczące inteligentnych rozwiązań dla miast i elektro mobilności
w transporcie miejskim, oraz jako kontynuację tego tematu – wizytę studyjną w Sztokholmie w pierwszym kwartale przyszłego roku. W 2019 roku Ministerstwo przymierza się też do Forum Regionów Polska-Chiny. 22 listopada natomiast Polski Instytut Spraw Międzynarodowych organizuje seminarium samorządowe dedykowane Afryce i Bliskiemu Wschodowi. Warto też dodać, co podkreślali gospodarze, że w przyszłym roku obchodzić będziemy 100-lecie nawiązania polsko-greckich stosunków dyplomatycznych i 10-lecie Partnerstwa Wschodniego.