Skuteczna promocja gospodarcza samorządów w kraju i za granicą

22.09.2018
Skuteczna promocja gospodarcza samorządów w kraju i za granicą

W dniu 19 września br. przedstawiciele WFR wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Skuteczna promocja gospodarcza samorządów w kraju i za granicą”, która odbyła się w Starym Mieście w okolicach Konina. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska.

Konferencja miała na celu przekazanie wiedzy z zakresu współpracy pomiędzy samorządem
a inwestorem oraz wymiany dobrych praktyk między jej uczestnikami.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu w Warszawie.

Konferencja była również bardzo dobrą okazją do zapoznania uczestników z ofertą produktową Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju skierowaną do wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Zaproszono również uczestników do wzięcia udziału w I regionalnej konferencji oraz konsultacjach dotyczących produktów finansowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP z Wielkopolski, która odbędzie się 12 października br. w Koninie.