Seminarium z Pośrednikami Finansowymi

12.06.2017
Seminarium z Pośrednikami Finansowymi

W poniedziałek 12 czerwca, na sali posiedzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu spotkali się przedstawiciele podmiotów współpracujących przy realizacji Inicjatywy JEREMIE. W seminarium wzięli udział pracownicy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, przedstawiciele departamentów UMWW: Departamentu Gospodarki oraz Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz Pośrednicy Finansowi zaangażowani we wsparcie sektora MŚP. Spotkanie zaingurował pan Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie miało istotną wartość merytoryczną. Poruszono szereg ważnych dla każdej ze stron tematów, m.in. zaprezentowano założenia i zasady realizacji strategii inwestycyjnej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, przybliżono stan wdrażania umów operacyjnych oraz obowiązki sprawozdawcze Pośrednika Finansowego. Do innych, niemniej ważnych zagadnień należyły: komunikacja pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju a Pośrednikami Finansowymi, działania kontrole czy system identyfikacji wizualnej spółki. Punktem kulminacyjnym spotkania była prezentacja dotycząca kalkulatora limitu kosztów zarządzania oraz praktyczne szkolenie z jego prawidłowego stosowania.

Seminarium było więc doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań, usystematyzowania istotnych we współpracy zagadnień oraz omówienia kolejnych kroków, które zbliżyć mają strony do wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań.