Seminarium Doing Business with Brazil

23.05.2018
Seminarium Doing Business with Brazil

17 maja 2018 roku przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju uczestniczyli w Warszawie w seminarium pn. „Doing Business with Brazil” zorganizowanym przez Ambasadę Brazylii w Warszawie oraz Polsko – Portugalską Izbę Handlową. Po uroczystym otwarciu, którego dokonał Pan Alfredo Leoni, Ambasador Brazylii w Polsce, miały miejsce prezentacje ujęte w bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył ujęcia makroekonomicznego brazylijskiej gospodarki oraz wskazywał zachęty i szanse dla zagranicznych inwestorów. Tą część poprowadzili Panowie: Orlando Leite Ribeiro, Dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Brazylii oraz Pan Marcio Lima, przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu, Handlu Zagranicznego i Usług Brazylii. Dopełnienie tych prezentacji stanowiło wystąpienie Pana dr Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho na temat ram prawnych oraz wyzwań jakie stoją przed zagranicznymi inwestorami, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Brazylii. Następnie, aby zachęcić polskich przedsiębiorców do ekspansji na rynek brazylijski, zaprezentowano dwie udane inwestycje z Polski: firmy GTV z Pruszkowa zajmującej się akcesoriami meblowymi oraz oświetleniem oraz firmy Gremi Group, która z sukcesem na rynku brazylijskim realizuje projekt turystyczny pn. „Eco Estrela”. W dalszej kolejności głos zabrał Pan Piotr Dylak z BZ WBK Santander, który poruszył kluczowe kwestie związane z finansowaniem zagranicznych inwestycji. Ostatnia część poświęcona została wsparciu, jakie mogą uzyskać polskie firmy, które zamierzają rozpocząć biznes w Brazylii. Tą część stanowiło wystąpienie Pana Wojciecha Baczyńskiego, Dyrektora Generalnego Polsko-Portugalskiej Izby Handlowej oraz Pana Alexa Figueiredo, Dyrektora Operacyjnego w APEX – Brazylijskiej Agencji Promocji Handlu i Inwestycji.

Udział przedstawicieli Spółki w wydarzeniu był niezwykle istotny z uwagi na realizowane działania związane ze wsparciem wielkopolskich przedsiębiorców w ich ekspansji na rynki zagraniczne, zwłaszcza w kontekście analizy rynków oraz oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju produktów finansowych.

Pozyskane podczas seminarium informacje są dobrym wstępem do planowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju analiz rynków wraz z oceną ryzyk inwestycyjnych w wybranych państwach południowoamerykańskich.