Seminarium dla Pośredników Finansowych

01.07.2019
Seminarium dla Pośredników Finansowych

W dniach 25 – 26 czerwca 2019 roku w Pałacu w Wąsowie odbyło się Seminarium dla Pośredników Finansowych zorganizowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Celem spotkania było zaprezentowanie między innymi planów produktowych oraz założeń dla nowego produktu pożyczkowego skierowanego dla Pośredników Finansowych. Podczas forum odbyły się dyskusje dotyczące zagadnień wymagających wyjaśnień oraz spotkania bilateralne.

Pierwszego dnia Seminarium, prelegenci WFR zaprezentowali założenia nowego produktu pożyczkowego dedykowanego Pośrednikom Finansowym – Linia Finansowa II, dalsze plany produktowe, a także omówione zostały zagadnienia związane z aktualizacją zabezpieczeń w Umowach Operacyjnych I stopnia.

W czasie drugiego dnia spotkania skoncentrowano się na omówieniu tematów związanych z wprowadzeniem systemu informatycznego oraz zagadnieniem dotyczącym zmiany sposobu wynagradzania Pośredników Finansowych.

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia Seminarium bardzo atrakcyjny dla uczestników okazał się panel dyskusyjny podczas, którego wywiązały się liczne rozmowy dotyczące ewentualnej zmiany sposobu wynagradzania Pośredników Finansowych, a także kwestie związane z planami produktowymi WFR, skierowanymi wprost do Pośredników Finansowych.

Spotkanie stanowiło podłoże do rzeczowej wymiany poglądów, a także okazało się niezwykle rozwijające i motywujące do dalszej współpracy w dążeniach do realizacji celów obu stron.