Seminarium dla Pośredników Finansowych zorganizowane przez WFR

11.09.2018
Seminarium dla Pośredników Finansowych zorganizowane przez WFR

Seminarium dla Pośredników Finansowych zorganizowane przez WFR

W dniach 30-31 sierpnia 2018 roku w Licheniu Starym odbyło się Seminarium dla Pośredników Finansowych zorganizowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Celem spotkania było przedstawienie efektów dotychczasowej współpracy, omówienie kwestii dotyczących realizacji bieżących Umów Operacyjnych, zacieśnienie współpracy, a także zaprezentowanie nowych produktów finansowych oferowanych przez WFR.

Swoją obecnością organizatorów oraz uczestników Seminarium zaszczycił Pan Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który podczas swojego wystąpienia wyraził zadowolenie
z przebiegu dotychczasowej współpracy oraz wskazał również chęć na podtrzymanie dalszego współdziałania w celu wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
z terenu województwa wielkopolskiego.

Podczas pierwszego dnia Seminarium, prelegenci WFR zaprezentowali szczegółowe tematy dotyczące sprawozdawczości, aneksowania, monitoringu i windykacji w ramach już zawartych Umów Operacyjnych.

W czasie drugiego dnia spotkania skoncentrowano się na bieżącej ofercie WFR skierowanej do MŚP. Pośrednicy Finansowi mieli okazję zapoznać się z produktami finansowymi wdrażanymi przez WFR
w sposób bezpośredni: Pożyczka EKSPANSJA oraz Pożyczka REGIONALNA, oraz w sposób pośredni: Linia finansowa. Szczególnym zainteresowaniem wśród Pośredników cieszyła się, dedykowana im, Linia finansowa.

Szczegółowe informacje nt. produktów finansowych oferowanych przez WFR można znaleźć na stronie internetowej Spółki: www.wfr.org.pl.