Region najbardziej europejski ze wszystkich pozaeuropejskich

20.11.2017
Region najbardziej europejski ze wszystkich pozaeuropejskich

Przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju uczestniczyli od 9 do 16 listopada br. w misji gospodarczej do Urugwaju i Argentyny zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem Wiceministra Pana Marka Magierowskiego.

W trakcie misji nawiązano kontakty z potencjalnymi partnerami, oceniano ryzyka inwestycyjne podczas licznych spotkań w ministerstwach i organizacjach wspierania przedsiębiorczości, takich jak m.in. agencja Uruguay XXI, Polsko-Argentyńska Izba Gospodarczo-Handlowa czy stowarzyszenie Unión Industrial Argentina. Ta analiza rynku argentyńskiego pozwoli na jeszcze lepsze dostosowanie przyszłej oferty produktowej dla wielkopolskich przedsiębiorców.

Podczas pobytu wielokrotnie prezentowany był potencjał naszego regionu. Wiceprezes Zarządu Pan Jarosław Sierszchulski na seminarium gospodarczym w Buenos Aires opowiedział o misji spółki oraz przedstawił szanse współpracy m.in. w sektorze przemysłu, przetwórstwa, zielonych technologii oraz oczyszczania i uzdatniania wody. I to właśnie woda oraz wykorzystywanie biomasy okazały się szczególnie perspektywicznymi obszarami w trakcie rozmów panelowych po konferencji w prowincji San Juan – w zachodniej części Argentyny. Spotkanie pt. „San Juan conecta Polonia” zostało bardzo dobrze przyjęte przez obydwie strony.

Warto dodać, że Argentyna z początkiem grudnia br. rozpoczyna przewodnictwo w G20. Będzie też gospodarzem sesji ministerialnej WTO. Ważne – jest drugim partnerem handlowym Polski w Ameryce Południowej, a w ubiegłym roku wzajemne obroty przekroczyły 800 mln USD.

Ponadto 22 listopada, przedstawiciele WFR uczestniczyli w „Dniu Ameryki Łacińskiej” w Sejmie RP. Wielokrotnie podkreślano, że to najbardziej europejski region ze wszystkich pozaeuropejskich. Rzeczywiście wydaje się to bardzo interesujący rynek, który Fundusz chce promować wśród wielkopolskich przedsiębiorców.

Nawiązane kontakty pozwolą zainteresowanym przedsiębiorcom zapoznać się z ofertą eksportową i inwestycyjną w Argentynie i w Urugwaju. W tym celu zapraszamy do wizyty w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.