Raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce. Od teorii do praktyki” opublikowany!

21.09.2022
Raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce. Od teorii do praktyki” opublikowany!

Poziom realizacji Agendy 2030 przez polskie samorządy to temat, na którym skupia się opracowany przez Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce. Od teorii do praktyki.” Przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. brali udział w jego prezentacji w Warszawie w dniu 20 września 2022 r.

Zrównoważony rozwój to już nie tylko modne hasło. To realne działania, w które wszyscy powinniśmy się zaangażować. Agenda 2030 podzielona jest na obszary tematyczne, ale w mojej ocenie one są ze sobą ściśle powiązane i nierozłączne. Aby zrównoważyć nasz świat potrzebne są działania transformacji gospodarek i wyrównania nierówności. Regionalne fundusze rozwoju wspierają rozwój regionów z programów unijnych Jessica i Jeremie, będąc jednocześnie uzupełnieniem oferty finansowej funduszy unijnych z bieżących perspektyw. Wspieramy rozwój obszarów miejskich, udzielamy wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom, a także wpływamy na polepszenie efektywności energetycznej. Wielkopolski Fundusz Rozwoju, który reprezentuję, już dziś ma w swojej ofercie produkty finansowe skierowane na działania ekologiczne” – napisała we wstępie do Raportu Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. Katarzyna Kierzek-Koperska.

Z raportu, którego pierwszej prezentacji dokonano w gronie ekspertów, w tym samorządowców i przedstawicieli ministerstw wskazuje się, że Polska w 2022 r. zajmuje wysokie miejsce, 12. na 163 pozycji, choć w kluczowym obszarze z perspektywy raportu, czyli w realizacji celu 11. „Zrównoważone miasta i społeczności” odnotowano stagnację.

Obecni na spotkaniu samorządowcy, w tym Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora, czy Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski wskazywali, że poszczególne działania w obszarach zrównoważonego rozwoju są podejmowane mimo pojawiających się trudności finansowych.

W tym kontekście Wiceprezes Katarzyna Kierzek-Koperska wskazała na funkcjonujące na rynku preferencyjne instrumenty finansowe wspierające realizację poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. pożyczki EKOenergetyczne, czy Miejską.

Całość raportu dostępna jest na stronie: https://bit.ly/raport-unapoland