Projektowanie efektywnych instrumentów wsparcia MŚP – warsztaty

02.02.2018
Projektowanie efektywnych instrumentów wsparcia MŚP – warsztaty

Projektowanie efektywnych instrumentów wsparcia MŚP – warsztaty

Dnia 01 lutego 2018 roku w Poznaniu w siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbyły się warsztaty regionalnej grupy interesariuszy w zakresie projektowania efektywnych instrumentów wsparcia MSP. Celem spotkania było dopracowanie koncepcji instrumentów wsparcia MSP z poprzedniego wydarzenia.

W spotkaniu uczestniczyło 15 uczestników, w tym przedstawiciele PPNT, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Instytutu Genetyki Roślin PAN, Polskiej Izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Tematem przewodnim warsztatów była „Dekonstrukcja – krytyczny przegląd dotychczasowych koncepcji”, co należy odnieść do recenzji koncepcji instrumentów wypracowanych na poprzednich warsztatach, gdzie oceniano czynniki krytyczne wstępnych koncepcji i ich możliwych konsekwencji, propozycje kierunków usprawnień i nowe koncepcje instrumentów.

Kierunki zaproponowanych zmian przez uczestników dotyczyły: dojrzałych firm potencjalnie innowacyjnych, start-upów oraz instytucji otoczenia biznesu. Dla firm potencjalnie innowacyjnych zaproponowano wprowadzenie rynkowego spojrzenia i indywidualnego podejścia „szytego na miarę” według potrzeb przedsiębiorcy. Następnym wskazanym obszarem działań były start- upy, gdzie wskazano na potrzebę kompleksowego doradztwa biznesowego dla początkujących firm. Wskazano także na instytucje otoczenia biznesu, gdzie zauważono konieczność ich urynkowienia, tak aby mogły konkurować z firmami konsultingowymi.