Projekt „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska”

19.04.2021
Projekt „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska”

Serdecznie zapraszamy firmy z Wielkopolski do udziału w projekcie „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska”. Projekt realizowany jest przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą skorzystać  m.in. z przeprowadzenia audytu wodorowego, który pozwala na ocenę potencjału firmy do zmiany i rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

Głównym celem projektu Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska jest budowa marki H2Wielkopolski – kierunek wodór oraz wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich MŚP na arenie międzynarodowej poprzez stworzenie systemu promocji i rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej.

Na czym polega projekt?

W ramach głównego zadania realizowane będzie wsparcie doradcze dla MŚP w obszarze możliwości dostosowania ich działalności tak, aby w przyszłości mogły one podjąć kooperację na dynamicznie rozwijającym się rynku dostawców rozwiązań opartych na technologiach wodorowych i/lub oferowanych przez przemysł będący częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze.

Zadanie obejmuje w szczególności następujące działania m.in.:

  • 15 doradztw technologicznych dla MŚP, w tym przeprowadzenie audytów technologicznych, zapewnienie opiekuna technologicznego koordynującego przebieg procesu doradczego,
  • 2 wyjazdy zagraniczne w zakresie udziału w targach branżowych/konferencjach/wizytach w instytucjach/podmiotach tworzących ekosystem gospodarki wodorowej,

Zadanie wzmacnia możliwości biznesowe wielkopolskich MŚP związane z dynamicznie rozwijającą się międzynarodową gospodarką wodorową poprzez wsparcie wiedzą i doradztwem, a także kontaktami z partnerami zagranicznymi współtworzącymi ekosystem gospodarki opartej na wodorze.

Działanie w zadaniu umożliwi również nawiązanie przez MŚP roboczych kontaktów z zagranicznymi partnerami gospodarczymi i naukowymi, którzy eksplorują możliwości biznesowe w obszarze gospodarki wodorowej i będą stanowić element dźwigni operacyjnej dla wlkp. MŚP.

Jeżeli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą z Wielkopolski dołącz do globalnego łańcucha dostaw i wartości zielonej/czystej gospodarki przyszłości oraz skorzystaj z bezpłatnej promocji oraz wsparcia ekspertów.

Szczegóły dotyczące projektu i naboru dostępne są na stronie.