Pożyczka regionalna WFR instrumentem wspierającym inwestycje publiczne w Wieleniu

11.04.2018
Pożyczka regionalna WFR instrumentem wspierającym inwestycje publiczne w Wieleniu

Pożyczka regionalna WFR instrumentem wspierającym inwestycje publiczne w Wieleniu

09.04.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wieleniu odbyło się spotkanie z Panią Burmistrz Elżbietą Rybarczyk, Zastępcą Burmistrza Panem Janem Graczykiem, Panią Skarbnik Agnieszką Gapską oraz dwoma Radczyniami Prawnymi. Wielkopolski Fundusz Rozwoju reprezentowali Dyrektor Generalny Leszek Wojtasiak i Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Agata Świtalska-Krych.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wiceburmistrza Wielenia Pana Jana Graczyka, który po odbytym w marcu spotkaniu Zarządu oraz pracowników Pionu Instrumentów Finansowych i Pionu Ekspansji Zagranicznej WFR z samorządowcami w Rokosowie wyraził zainteresowanie pożyczką regionalną opracowywaną przez Spółkę pod kątem planowanych w gminie inwestycji.

Urząd Miejski w Wieleniu planuje szereg przetargów z możliwością wykorzystania pożyczki regionalnej WFR. W czerwcu 2018 r. planowane jest spotkanie dla przedsiębiorców z gminy Wieleń startujących w przetargach ogłaszanych przez gminę i jej spółki zależne oraz dla eksporterów zainteresowanych pożyczką ekspansja oraz dokonywaną przez WFR analizą rynków międzynarodowych i oceną ryzyk inwestycyjnych poza UE, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.