Pożyczka regionalna i pożyczka ekspansja alternatywą dotychczasowego finansowania inwestycji w powiecie rawickim

02.05.2018
Pożyczka regionalna i pożyczka ekspansja alternatywą dotychczasowego finansowania inwestycji w powiecie rawickim

Pożyczka regionalna i pożyczka ekspansja alternatywą dotychczasowego finansowania inwestycji w powiecie rawickim

26 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przeprowadził spotkanie z przedsiębiorcami powiatu rawickiego pn. „INSTRUMENTY FINANSOWE, ROZWÓJ SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW” zorganizowane wspólnie z wicestarostą rawickim Jackiem Gwizdkiem oraz wójtem gminy Pakosław Kazimierzem Chudym.

Otwarcia spotkania dokonał wicestarosta, który przedstawił prelegentów i omówił kwestie inwestycji lokalnych wskazując perspektywy rozwoju przedsiębiorców.

Wójt gminy Pakosław nawiązał do spotkania samorządowców zorganizowanego przez WFR w Rokosowie, podczas którego podjął decyzję o konieczności przekazania informacji o ofercie Spółki przedsiębiorcom z powiatu rawickiego i gminy Pakosław.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju reprezentowali Pan Leszek Wojtasiak, Dyrektor Generalny oraz Pani Agata Świtalska-Krych, Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju. Dyrektorzy WFR przedstawili ogólne informacje o Spółce, wskazując iż WFR udzielił pierwszej pożyczki na wkład własny pod budowę szpitala dziecięcego. Omówiono także podpisanie umów o partnerstwie m.in. z KIG, KUKE, Polską Izbą Gospodarczą Eksporterów, Importerów i Kooperacji, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, podkreślając iż wśród 3,5 milionowej społeczności Wielkopolski funkcjonuje wiele MŚP stale rozwijających prowadzoną przez siebie działalność zarówno w kraju jak i za granicą. Następnie zaprezentowano działania ekspansyjne z naciskiem na dokonaną analizę rynków międzynarodowych ze wskazaniem na dalsze kierunki ekspansji zagranicznej.

W ramach prezentacji produktowej w pierwszej kolejności omówiono pożyczkę regionalną zaznaczając, iż najważniejszym jej elementem jest pomoc MŚP ubiegającym się o zamówienie publiczne. Ciekawą opcją jest możliwość zabezpieczenia pożyczki cesją wierzytelności albo zastawem na majątku gminy, jak również atrakcyjne oprocentowanie (ok. 2,80%) czy okres karencji w spłacie kapitału. W procesie ubiegania się o zamówienie i wnioskowaniu o pożyczkę przeprowadzamy MŚP przez całą drogę, pokazując krok po kroku gdzie i co należy wykonać.

Drugim produktem wprowadzanym przez WFR do swojej oferty jest pożyczka ekspansja, zarówno w formie inwestycyjnej jak i inwestycyjno-obrotowej. Skierowana jest ona do sektora MŚP, który zamierza rozpocząć działania eksportowe, zwiększyć ich wolumen, wejść na nowe rynki itd. Oprocentowanie zbliżone będzie do oprocentowania pożyczki regionalnej.

Podczas spotkania udzielano odpowiedzi na pytania przedsiębiorców z branż: budowlanej, przemysłu ciężkiego, maszyn rolniczych, piwowarskiej, spożywczej.

Oba produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem rawickich przedsiębiorców. Szczegóły oferty w najbliższym czasie dostępne będą na naszej stronie internetowej.