Pożyczka ekspansja – produkt wpasowany w potrzeby eksporterów z powiatu gostyńskiego

11.05.2018
Pożyczka ekspansja – produkt wpasowany w potrzeby eksporterów z powiatu gostyńskiego

W dniu 9 maja 2018 r. odbyło się spotkanie z eksporterami powiatu gostyńskiego w Pałacu Rokosowo zorganizowane przez dyrektora obiektu Pana Waldemara Jagiełło. Przedstawiciele WFR omówili szczegółowo ofertę produktową oraz działania związane z ekspansją zagraniczną i analizą rynków międzynarodowych. Do trzech głównych produktów oferowanych w najbliższym czasie przez spółkę należą: linia finansowa, pożyczka regionalna i pożyczka Ekspansja. Przy poszukiwaniu środków na eksport towarów z Wielkopolski zwykle pojawia się problem w dostępie do pożyczek. WFR pomaga w znalezieniu możliwości ominięcia tych przeszkód, poprzez pomoc MSP w poszukiwaniu rozwiązań w odpowiednim dopasowaniu do potrzeb klienta pożyczki spełniającej jego oczekiwania. Poprzez zaangażowanie doradców WFR w pomoc w wypełnianiu dokumentów na spotkaniach w siedzibie spółki lub podczas rozmowy telefonicznej oferujemy kompleksowe wsparcie w prawidłowym złożeniu wniosku o wsparcie. MSP otrzymują pomoc finansową na warunkach korzystniejszych od oferty banków komercyjnych. Oferujemy wsparcie działalności ekspansyjnej wielkopolskich przedsiębiorców nie na rynkach europejskich, które są już dobrze znane, ale na wschodzących takich jak: afrykańskie, południowoamerykańskie i azjatyckie. To co mogłoby zająć przedsiębiorcy wiele tygodni WFR może zbadać w znacznie krótszym czasie. Nasza umiejętność oceny rynków zagranicznych i ryzyk inwestycyjnych została doceniona przez instytucje krajowe, które zapraszają pracowników spółki na prelekcje międzynarodowe podczas których rozmawia się z przedsiębiorcami zarówno polskimi jak i zagranicznymi oraz przedstawicielami organizacji rządowych zaangażowanymi w obustronne relacje.

Biorący udział w spotkaniu gostyńscy przedsiębiorcy opowiedzieli o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wskazując, iż eksportują swoje produkty i usługi na rynki europejskie i poza UE takie jak m.in.: samochody dostawcze, dofinansowanie zewnętrzne, usługi kadrowe, urządzenia grzewcze: kotły, powozy konne, konstrukcje stalowe, usługi budowlane i powiązane: przyczepy, urządzenia do koparek, odlewnię żeliwną, szeroko rozumiany recycling: wyroby gumowe, recycling złomu, dostarczanie pracowników do Niemiec pod wybrane działy produkcyjne.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, iż do tej pory analizy rynków międzynarodowych uwzględniające oceny ryzyk inwestycyjnych były usługami odpłatnymi, często drogimi, zatem nieodpłatne wsparcie WFR w tym zakresie jest bardzo potrzebne wielkopolskim eksporterom. Przedsiębiorca zajmujący się recyclingiem, zwrócił uwagę, iż wejście na rynki obce przypominało gehennę podczas samodzielnego wejścia na rynki azjatyckie, zatem tego rodzaju wachlarz usług WFR wydaje się nawet bardziej niezbędny niż sama pożyczka. Pozostali MSP również wymienili się spostrzeżeniami z dotychczasowych doświadczeń związanych z trudnymi początkami w wejściu na rynki międzynarodowe. WFR oferuje pomoc w rozpoczęciu działań ekspansyjnych na nowych obszarach jak i w wypromowaniu obecnych już produktów i usług na dotychczasowych rynkach zagranicznych na których przedsiębiorcy prowadzą działalność na mniejszą skalę, ale dążą do jej zwiększenia. Łatwiej przeprowadzić analizę i ocenę ryzyk inwestycyjnych kiedy podczas spotkań w instytucjach oferujących wsparcie i gwarancje inwestycyjne są obecni sami zainteresowani, którzy mogą dokonać autoprezentacji przedsiębiorstwa i jego oferty.

Na koniec zaproszono przedsiębiorców do wzięcia udziału w wizycie zagranicznej organizowanej przez WFR do Gruzji w dniach 14 do 20 czerwca br. oraz w kolejnych planowanych wyjazdach m.in. do Meksyku i Panamy, Omanu, Dubaju i Kataru, Kuby oraz Brazylii i Paragwaju. Przedsiębiorcy pozytywnie ocenili kompleksową ofertę WFR i wyrazili chęć skorzystania z produktów finansowych oraz uczestnictwa w wizytach zagranicznych celem przeprowadzenia analizy ekonomicznej rynków międzynarodowych, niezbędnej przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczek na ekspansję zagraniczną.