Porozumienie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski 27 marca 2018 r.

29.03.2018
Porozumienie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski 27 marca 2018 r.

Porozumienie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski

Dnia 27 marca 2018 r. w Poznaniu zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Strony reprezentowali: Pan Jacek Gursz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Pan Hubert Zobel i Pan Jarosław Sierszchulski przedstawiciele Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Przedmiotem Porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie rozwoju wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego, poprzez organizowanie: konsultacji w zakresie tworzenia instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, konsultacje w zakresie tworzenia polityki regionalnej dotyczącej promocji Wielkopolski, usług doradczych skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego zorientowanych na rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, działającym od 27 lat na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego poprzez wymianę doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski, organizacja zrzesza 123 jednostki samorządu terytorialnego.