POROZUMIENIE Z POZNAŃSKIM PARKIEM NAUKOWO – TECHNOLOGICZNYM FUNDACJI IM.A. MICKIEWICZA – 18.12.2017r.

20.12.2017
POROZUMIENIE Z POZNAŃSKIM PARKIEM NAUKOWO – TECHNOLOGICZNYM FUNDACJI IM.A. MICKIEWICZA – 18.12.2017r.

18 grudnia br. w Poznaniu został podpisany List intencyjny pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. i Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której jednostką organizacyjną jest Poznański Park Naukowo -Technologiczny.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju reprezentowali Prezes Zarządu Hubert Zobel i Wiceprezes Jarosław Sierszchulski, stronę Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza natomiast Prezes Zarządu prof. UAM dr hab. Jacek Guliński i Wiceprezes Zarządu prof. dr hab. Hieronim Maciejewski.

Porozumienie ma na celu współpracę opartą na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce. Zadania te będą realizowane poprzez: zapewnienie wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości, dostosowanych do wielkopolskich przedsiębiorców, lokalnych warunków oraz potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, upowszechnianie wiedzy na temat instrumentów finansowych i innych środków umożliwiających wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców, a także podwyższenie potencjału gospodarczego Wielkopolski. Szczególnymi obszarami zainteresowania dla Stron mają być: promocja wielkopolskich przedsiębiorców i wspieranie rozwoju wielkopolskich przedsiębiorców, które to zadania będą realizowane poprzez prowadzenie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, organizowanie i uczestniczenie w targach, konferencjach i seminariach oraz wymianę informacji o wydarzeniach organizowanych przez Strony.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii. Środki z Unii Europejskiej umożliwiły rozbudowę infrastruktury Parku i uruchomienie w 2006 roku inkubatora technologicznego, a w ostatnich latach Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii. PPNT stał się tym samym jednym z krajowych liderów inkubacji i wpierania rozwoju firm.