Porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Klubem Kapitału sp. z o. o.

20.08.2020
Porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Klubem Kapitału sp. z o. o.

W dniu 19 sierpnia w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Klubem Kapitału sp. z o. o., dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięć, mających na celu wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców.

Wielkopolski Klub Kapitału (dalej WKK) jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z Wielkopolski, która od lat z powodzeniem integruje wielkopolskie środowiska biznesowe, podejmując działania mające na celu promocję przedsiębiorczości i innowacyjności. Zaangażowanie WKK na rzecz swoich członków to także aktywność merytoryczna poprzez liczne kontakty, z ekspertami życia gospodarczego, akademickiego i publicznego, których wymiar sprzyja wymianie poglądów oraz pogłębieniu wiedzy i kompetencji ich uczestników, członków WKK.

Na mocy porozumienia Strony będą podejmowały wspólne inicjatywy w zakresie wspierania oraz promocji wielkopolskich firm i przedsiębiorców, poprzez miedzy innymi konsultacje regionalne, szkolenia czy usługi doradcze.