Ponad 300 milionów na poręczenia dla przedsiębiorców

13.01.2020
Ponad 300 milionów na poręczenia dla przedsiębiorców

W dniu 14 stycznia 2020 roku o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 w sali 323 w obecności Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego – będzie miało miejsce podpisanie umów na świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego, reporęczanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Umowy, dzięki którym w województwie wielkopolskim na przestrzeni najbliższych kilku lat udzielonych zostanie ponad 1000 poręczeń na kwotę przekraczającą 300 mln zł, zawarte zostaną między Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., a Pośrednikami Finansowymi wybranymi w toku przeprowadzonej procedury przetargowej: Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o., Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Konsorcjum Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz Finansowanie i Doradztwo Sp. z o.o., działającym pod nazwą „Wielkopolskie Konsorcjum Poręczeniowe”, a także POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A.

Ideą przedmiotowego produktu jest przede wszystkim uzupełnienie, istniejącej w województwie wielkopolskim, oferty w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, m.in. programu JEREMIE 2, odpowiadając na potrzeby wielkopolskich MŚP i PF, wykazujących duże zainteresowanie niestandardowymi produktami, takimi jak poręczenia wadialne, poręczenia faktoringu, czy poręczenia należytego wykonania kontraktu.

Dzięki przetargowi i udzielonym poręczeniom wielkopolskie MŚP uzyskają finansowanie zewnętrzne w wysokości co najmniej 390 mln zł.

W wydarzeniu, oprócz Pana Marszałka Marka Woźniaka, udział wezmą przedstawiciele Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju oraz przedstawiciele Pośredników Finansowych.