Podsumowanie wydarzenia „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”

13.05.2021
Podsumowanie wydarzenia „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”

Kolejne wydarzenie z cyklu „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP” już za nami. Tym razem za pośrednictwem platformy YouTube, byliśmy obecni w Koninie. Dopisała frekwencja, a uczestnicy – konińscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się z tematami jakie z pewnością są ściśle związane z ich codziennymi wyzwaniami. W spotkaniu wzięli udział również gospodarze wydarzenia, a wśród nich: Piotr Korytkowski – Prezydent Konina wraz ze swoim zastępcą Pawłem Adamowem, Maciej Sytek – Prezes ARR w Koninie oraz Wojciech Marcinkiewicz – Prezes WFR.

Wśród poruszanych tematów znalazł się: Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – nowy instrument finansowy w ramach polityki spójności – prezentowane przez Macieja Sytka, Prezesa ARR w Koninie, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w perspektywie 2021+, których zarys przedstawił Michał Kurzawski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a także możliwości bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu „Firmy Jutra” organizowanego przez Google, za sprawą Karoliny Maj, Doradcy Google. Nie zabrakło oferty wsparcia Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, która dobrze wpisuje się w bieżące potrzeby wielkopolskich małych, mikro i średnich przedsiębiorców.

Szukając następnych wyzwań, będziemy obecni podczas kolejnych spotkań, kontynuując dobry dialog z przedstawicielami JST, a za ich pośrednictwem poszukamy z lokalnymi przedsiębiorcami, instrumentów wsparcia, które mamy nadzieję pozwolą przełamać istniejące bariery w dostępie do kapitału dla wielkopolskich MŚP.