Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki Województwu Wielkopolskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu”

05.04.2018
Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki Województwu Wielkopolskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu”

Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki Województwu Wielkopolskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu”

Dnia 4 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o udzielenie pożyczki Województwu Wielkopolskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu”. Sygnatariuszami umowy byli: ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, a ze strony BGK Pan Przemysław Cieszyński Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Udzielenie pożyczki możliwe było dzięki środkom pochodzącym ze zwrotów inicjatywy Jessica, których managerem jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Inwestycja warta jest 375 milionów złotych, z czego 237 mln złotych pochodzi bezpośrednio z UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), 101 mln z Budżetu Państwa, natomiast pozostałe 36,6 mln złotych wkładu własnego stanowi nisko oprocentowana pożyczka. Planowany czas realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy.