PODPISANIE POROZUMIENIA Z KORPORACJĄ UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A.

29.12.2017
PODPISANIE POROZUMIENIA Z KORPORACJĄ UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A.

28 grudnia 2017 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. podpisał Porozumienie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. reprezentowali: Piotr Stolarczyk Wiceprezes Zarządu i Janusz Władyczak Wiceprezes Zarządu, natomiast Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.: Hubert Zobel Prezes Zarządu oraz Jarosław Sierszchulski Wiceprezes Zarządu.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.

Współpraca pomiędzy Stronami będzie realizowana m.in. poprzez: promocję wielkopolskich przedsiębiorców, wspieranie przedsiębiorczości, działania na rzecz rozwoju wielkopolskich przedsiębiorców, ułatwianie wielkopolskim przedsiębiorcom podejmowania działalności eksportowej, kojarzenie wielkopolskich przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami, upowszechnianie wiedzy na temat możliwości wsparcia eksportu poprzez ubezpieczenia eksportowe.

W celu realizacji założeń Porozumienia, Strony podejmą współpracę w zakresie: prowadzenia wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, udziału w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach, realizowania wspólnych misji krajowych i zagranicznych, uczestniczenia w targach, konferencjach i seminariach służących realizacji celów określonych przez Strony.