Podpisanie porozumienia o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji

12.03.2018
Podpisanie porozumienia o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji

Podpisanie porozumienia o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji.

W dniu 9 marca 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju a Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji. W ramach współpracy będą realizowane wspólne przedsięwzięcia mające na celu wspieranie rozwoju wielkopolskich przedsiębiorców.

W szczególności wzajemne działania obejmą konsultacje w zakresie tworzenia instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, które będą dostępne dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji i wchodzeniem na rynki zagraniczne, określanie kierunków ekspansji zagranicznej, które mogą być interesujące dla wielkopolskich przedsiębiorców, tworzenie polityki regionalnej dotyczącej internacjonalizacji oraz promocja wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Obie instytucje będą wspólnie organizować konferencje i seminaria w zakresie promocji wielkopolskich przedsiębiorców na poszczególnych rynkach zagranicznych oraz szkolenia związanych z wdrażaniem innowacji u przedsiębiorców wielkopolskich jak również rozwojem eksportu. Dodatkowo zapewnią realizację usług informacyjnych i doradczych dla wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji i wdrażania innowacji.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy WFR, a PIGIEiK umożliwi lepsze dopasowanie produktów ekspansyjnych oferowanych wielkopolskim MŚP do ich potrzeb i szans na rynku.