PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z KRAJOWĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ

15.12.2017
PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z KRAJOWĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ

13 grudnia br. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju a Krajową Izbą Gospodarczą. W ramach współpracy będą prowadzone, spójne, wzajemnie uzupełniające się, dostosowane do wielkopolskich przedsiębiorców oraz potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości.

Podpisane porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą, największą niezależną organizacją biznesu w Polsce otwiera drogę na nowe możliwości i perspektywy związane z podniesieniem konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców, a tym samym podwyższeniem potencjału gospodarczego Wielkopolski .

Współpraca realizowana może być w szczególności poprzez: kojarzenie wielkopolskich przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami, upowszechnianie wiedzy związanej z rozwojem i z wspieraniem przedsiębiorczości, jak również przez uświadamianie przedsiębiorcom koniecznych do podjęcia działań niezbędnych do prowadzenia ekspansji międzynarodowej.

-Nawiązana formalnie współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą to dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju kolejny czynnik prowadzący do jeszcze lepszego dopasowania przyszłych produktów do potrzeb i szans na rynku- stwierdził Hubert Zobel, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

– Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat organizuje seminaria, konferencje oraz inne wydarzenia dedykowane poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia rozwoju polskiego eksportu. Zawarte porozumienie otwiera drogę przedsiębiorcom z Wielkopolski do potencjalnych kontraktów z zagranicznymi kontrahentami, zwłaszcza na rynkach pozaeuropejskich – powiedział Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej.