Podpisanie Listu intencyjnego z Towarzystwami Biznesowymi S.A.

29.05.2018
Podpisanie Listu intencyjnego z Towarzystwami Biznesowymi S.A.

23 maja br. w Poznaniu został podpisany List intencyjny pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. i Towarzystwami Biznesowymi S.A.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju reprezentowali Pan Hubert Zobel Prezes Zarządu i Pan Jarosław Sierszchulski Wiceprezes Zarządu, stronę Towarzystw Biznesowych S.A. natomiast Pan Maciej Gnyszka Prezes Zarządu.

Podpisanie przedmiotowego Listu ma na celu współpracę na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce. Szczególnymi obszarami zainteresowania dla Stron mają być: podwyższenie potencjału gospodarczego Wielkopolski, promocja wielkopolskich przedsiębiorców, inicjowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, a także wymiana informacji o wydarzeniach organizowanych przez Strony.