PL – CZ EKOPROJEKT 2019

14.10.2019
PL – CZ EKOPROJEKT 2019

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję w dniu 15 października br. organizowaną
w Sali Posiedzeń II Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z udziałem zaproszonych gości z Czech.

Zadanie publiczne pt. „PL – CZ EKOPROJEKT 2019: wymiana dobrych praktyk w zakresie systemów prosumenckich” finansowane jest z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżania społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”. Pierwszy etap projektu już za nami. W wizycie studyjnej
do trzech czeskich miast – Pragi, Brna i Litomierzyc uczestniczyli poza przedstawicielami Spółki:
Pani Katarzyna Kierzek-Koperska – Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, Pan Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki, Pan Stefan Dziamara – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Burmistrz Rychwała, Prof. Jacek Leśny – Kierownik Centrum Odnawialnych Źródeł Energii afiliowanego przy Wydziale Inżynierii Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan Andrzej Łyko –
Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji oraz Pan Grzegorz Wiśniewski – Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Tym razem do Poznania przyjadą:

Pan Martin Košťál, Szef Działu Programów Motywacyjnych, Departament Środowiska Miasta Brna;

Pani Veronika Kovářová, Energy Management Officer, Departament Środowiska Miasta Brna;

Pan Jaroslav Klusák, Przewodniczący Stowarzyszenia Menedżerów Energii Miast
i Gmin SEMMO, Menedżer Energii w Urzędzie Miasta Litomierzyce;

Pan Vítězslav Malý, Menedżer z PORSENNA o.p.s. – firmy świadczącej usługi
w zakresie zarządzania energią, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

Pan Petr Wolf, Kierownik zespołu badawczego systemów fotowoltaicznych, Centrum Energooszczędnych Budynków Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze;

Przedstawiciel Uniwersytetu Mendla w Brnie;

Pan Daniel Piekarski, II Sekretarz w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Czeskiej.

Agenda

Uczestnikami konferencji będą MŚP z Wielkopolski i jednostki samorządu terytorialnego. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne polsko-czeskie.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na konferencję z dopiskiem „EKOPROJEKT”
do 14 października na adres: promocja@wfr.org.pl.