Pilscy przedsiębiorcy poszukują dodatkowych możliwości rozwoju swoich firm

29.07.2021
Pilscy przedsiębiorcy poszukują dodatkowych możliwości rozwoju swoich firm

Z inicjatywy włodarzy miasta Piła oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, spotkaliśmy się  z przedstawicielami MŚP aby porozmawiać o wyzwaniach, szansach i nadchodzących zmianach prawnych, istotnych dla przedsiębiorców z Wielkopolski.

Mimo okresu urlopowego dopisała frekwencja, a sala pilskiego hotelu Arche, którego gościnne progi stały się miejscem konferencji, na trzy godziny zamieniła się  w forum wykładowe i dyskusyjne.

Spotkanie otworzył Prezydent Piły Piotr Głowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski oraz Senator RP Adam Szejnfeld. Warto podkreślić, że była to pierwsza, po wielomiesięcznym okresie obostrzeń, konferencja organizowana przez WFR na żywo.

Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu WFR i współgospodarz konferencji podkreślił rolę finansowych instrumentów zwrotnych dla wielkopolskich przedsiębiorców, Grzegorz Marciniak, Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, podkreślił pozytywną rolę i znaczenie solidarności i wzajemnej współpracy jaka miała miejsce w najtrudniejszych miesiącach pandemii, w obrębie Izby, jej członków i wszystkich przedsiębiorców, którzy doświadczyli jej skutków.

Powiało optymizmem między innymi za sprawą nowej perspektywy finansowej dla Wielkopolski, którą przedstawił Jacek Bogusławski. Prawie dwa miliardy euro to z pewnością twardy argument w dyskusji o dalszym rozwoju Wielkopolski. Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu zaakcentował konieczność elastycznej zmiany w działaniu MŚP, wynikającej z polityki klimatycznej oraz ewoluującej mentalności zarówno pracodawców, jak i pracowników w przestrzeni podejścia do pracy i komfortu życia. Konstruktywny dialog między samorządem a przedsiębiorcami to wartość dodana, szczególnie w sytuacjach słabszej koniunktury gospodarczej – o jego randze i znaczeniu, mówił Piotr Głowski – odnosząc do minionych miesięcy w życiu gospodarczym miasta, jego mieszkańców i instytucji otoczenia biznesu.

Ponadto podczas spotkania zostały omówione produkty finansowe, pozwalające pozyskać finansowanie na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP, a tym samym zwiększyć konkurencyjność lokalnego biznesu. Uczestnicy konferencji uzyskali informacje nt. planowanych zmian w prawie podatkowym, możliwości wsparcia dot. nowych inwestycji a także Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w perspektywie 2021