Pierwsza w Polsce umowa z Pośrednikiem Finansowym na wkład własny do JEREMIE 2 podpisana!

14.12.2018
Pierwsza w Polsce umowa z Pośrednikiem Finansowym na wkład własny do JEREMIE 2 podpisana!

13 grudnia 2018 roku Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. podpisały opiewającą na blisko 12 milionów złotych Umowę Pośrednika I stopnia – Linia finansowa. Jest to Umowa z wykorzystaniem środków zwróconych z instrumentów finansowych WRPO na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne, powierzone w zarządzanie Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju przez Województwo Wielkopolskie. W takiej formule to pierwsza Umowa w kraju, przyczyniająca się do jeszcze sprawniejszej dystrybucji środków unijnych na lata 2014-2020 (JEREMIE 2).

WFR, czyli pożyczkodawcę, reprezentowali Prezes Zarządu Hubert Zobel oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Sierszchulski.

Głównym celem działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju jest rozwój regionu, a zawarta Umowa z pewnością przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności na rynku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do których środki te trafią.