NOWA OFERTA WSPARCIA DLA BINZESU | Pożyczka Prorozwojowa II

30.08.2023
NOWA OFERTA WSPARCIA DLA BINZESU | Pożyczka Prorozwojowa II

Wprowadzamy nowy produkt – Pożyczkę Prorozwojową II. Szeroka grupa odbiorców, elastyczna forma finansowania oraz możliwe preferencyjne, korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie – to pula głównych atutów przedstawianej oferty.

Wielkopolscy przedsiębiorcy z grupy mikro-, małych i średnich firm mogą pozyskać wsparcie od 10 do 500 tysięcy złotych. Finanse mają wpłynąć na rozwój biznesowy, zabezpieczyć bieżące potrzeby funkcjonowania. Do rozliczenia będą kwalifikowane wydatki przeznaczone zarówno na inwestycje, jak i zapewnienie płynności. Kwota środków, którą przedsiębiorca zużyje na potrzeby obrotowe nie może przekroczyć 80% wartości pożyczki. Podmioty kwaliflikujące się do grona pożyczkobiorców mogą pozyskać wsparcie 2 razy.

Reguły ustalania oprocentowania ujmują szereg preferencji, w wyniku spełnienia których firmy korzystające ze wsparcia mogą liczyć na oprocentowanie pożyczki w skali roku nawet na poziomie 3,81%. Warunki te są korzystniejsze niż rynkowe i możliwe jest ich zastosowanie na zasadach pomocy de minimis. O preferencyjne oprocentowanie ubiegać się mogą między innymi:

  • start-upy;
  • mikroprzedsiębiorcy;
  • firmy realizujące projekty, których PKD wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030;
  • podmioty posiadające siedzibę/oddział/miejsce stałego prowadzenia działalności na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe warunki finansowania i udzielania preferencyjnego oprocentowania znajdują się w dokumentacji publikowanej przez Pośrednika Finansowego, który w naszym imieniu oferuje Pożyczkę Prorozwojową II – Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.