Nabór na Hannover Messe 2022

14.02.2022
Nabór na Hannover Messe 2022

Zapraszamy zainteresowane firmy do zgłaszania się do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na targach Hannover Messe 2022, które odbędą się w dniach od 30 maja do 2 czerwca br. Stoisko regionalne organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w sektorze Hydrogen + Fuel Cells EUROPE i skierowane do wielkopolskich MŚP zainteresowanych uczestnictwem w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

Wydarzenie Hydrogen + Fuel Cells EUROPE należy do najważniejszych spotkań branży wodorowej z Europy i świata. Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ. Udział w targach umożliwia zaprezentowanie oferty i potencjału uczestniczących w stoisku przedsiębiorstw oraz dostęp do wiedzy z tematyki wodorowej. Ponadto, przedsięwzięcie daje możliwość nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, zaawansowanymi w budowaniu rozwiązań dla gospodarki wodorowej, w zakresie wymiany doświadczeń i budowania sieci współpracy, przyczyniając się również do promocji gospodarczej, a także promocji Marki H2Wielkopolska, regionu budującego ekosystem gospodarki wodorowej.

Link do formularza zgłoszeniowego oraz wszystkich informacji dotyczących naboru, w tym dokumentów można pobrać na stronie: https://h2wielkopolska.pl/naborhannover/

UWAGA: Zgłoszenie musi zostać przesłane najpóźniej do 17 lutego. O zakwalifikowaniu decyduje ocena merytoryczna i kolejność zgłoszeń (szczegóły w regulaminie).

Organizator finansuje w ramach udziału 1 przedstawiciela firmy w formie pomocy de minimis:

  • podróż z miejsca wylotu/rozpoczęcia wyjazdu do hotelu oraz z hotelu do miejsca przylotu/zakończenia wyjazdu;
  • transport na miejscu na trasie hotel-targi;
  • maksymalnie 3 noclegi ze śniadaniami;
  • dostęp do stoiska regionalnego marki H2Wielkopolska– w roli podwystawców (koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska nie wchodzą do puli pomocy de minimis);
  • wejściówki na część wystawową wydarzenia;
  • wpis do katalogu targowego;
  • tłumaczenia – na stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska.

Maksymalna wartość pomocy de minimis na firmę wyniesie: 15 000,00 PLN

Nie finansowane są koszty dojazdu do miejsca wylotu/rozpoczęcia wyjazdu oraz z miejsca przylotu/ zakończenia wyjazdu, koszty diet służbowych, wyżywienia z wyjątkiem śniadań oraz innych kosztów niewymienione powyżej (m.in. koszty ubezpieczenia, szczepień i testów) – koszty te pokrywa przedsiębiorstwo.

Udział w targach organizowany jest w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

W razie pytań prosimy o kontakt do:

Piotr Kurzawski: 61 626 62 76, piotr.kurzawski@umww.pl                                                            

Klaudia Grzeszczyk: 61 626 62 63, klaudia.grzeszczyk@umww.pl