Munyama Buissines Day Wolsztyn 16 kwietnia 2018r

17.04.2018
Munyama Buissines Day Wolsztyn 16 kwietnia 2018r

Munyama Buissines Day Wolsztyn 16 kwietnia 2018r.

Spotkanie biznesowe Munyama Buisiness Day pomiędzy przedsiębiorcami z powiatu wolsztyńskiego a instytucjami finansowymi powstało z inicjatywy Pana Killiona Munyamy, posła na Sejm RP. Gośćmi wydarzenia byli: Pan Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Piotr Krajewski Wicestarosta Wolsztyński i Pan Tomasz Spiralski Zastępca Burmistrza Wolsztyna.

Kilkudziesięciu zebranych przedsiębiorców wysłuchało prezentacji instytucji oferujących wsparcie finansowe dla firm. Swoją ofertę zaprezentowały: Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. , WRPO 2014+ oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie Munyama Buisiness Day przybliżyło przedsiębiorcom z powiatu wolsztyńskiego możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć biznesowych co przyczynić się może do rozwoju gospodarczego regionu.