Misja naukowo-gospodarcza do Hong Kongu i Wietnamu

18.05.2018
Misja naukowo-gospodarcza do Hong Kongu i Wietnamu

W dniach 5 – 13 maja br. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Hubert Zobel, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. reprezentował Spółkę podczas misji naukowo gospodarczej do Hong Kongu i Wietnamu.

Celem wizyty było nawiązanie bezpośrednich kontaktów zarówno z partnerami gospodarczymi, jak
i naukowymi w Hong Kongu i Wietnamie. W ramach wizyty miały miejsce spotkania z przedstawicielami najważniejszych uczelni, parków technologicznych, instytucji otoczenia biznesu oraz spotkanie
w Zagranicznym Biurze Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Ho Chi Minh. Rozmowy
z reprezentantami lokalnych organizacji gospodarczych i naukowych dały możliwość poznania specyfiki rynków, poznania potencjalnych partnerów, a także nawiązania cennych kontaktów, zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej. Wizyta może zaowocować korzyściami z podjętej analizy rynku,
w szczególności wietnamskiego. 

Nawiązane podczas misji naukowo-gospodarczej do Hong Kongu i Wietnamu kontakty
z przedstawicielami instytucji rządowych, izbami handlowymi, parkami naukowo-technologicznymi, uczelniami wyższymi oraz pozostałymi instytucjami otoczenia biznesu mają przyczynić się do rozwoju działalności ekspansyjnej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., a tym samym do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich MŚP na rynkach zagranicznych. Ponadto, kontakty te mogą zaowocować pozyskaniem nowych klientów, jak również wskazaniem możliwości inwestycyjnych dla wielkopolskich MŚP.