Międzychodzkie Forum Gospodarcze 2019

13.11.2019
Międzychodzkie Forum Gospodarcze 2019

8 listopada 2019 roku przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wzięli udział w Międzychodzkim Forum Gospodarczym. Wydarzenie odbyło się w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie przy Placu Kościuszki 9.

Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział Międzychód, Urząd Miasta i Gminy Międzychód oraz Starostwo Powiatowe w Międzychodzie.

Celem wydarzenia była dyskusja oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat umacniania oraz rozwijania lokalnej przedsiębiorczości.

Tematy poruszane podczas spotkania odzwierciedlały realne potrzeby zgłaszane przez wielkopolskich przedsiębiorców. Uczestnicy Forum dyskutowali o wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sposobach wspierania zatrudnienia w województwie wielkopolskim, szkolnictwie zawodowym w procesie restrukturyzacji zatrudnienia czy imigracji zarobkowej.

Wydarzenie było doskonałą okazją do promocji produktów finansowych oferowanych przez Spółkę. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. dysponował stoiskiem informacyjno-promocyjnym, przy którym zainteresowani mogli uzyskać zarówno materiały promocyjne jak i wszelkie szczegółowe informacje na temat działalności i produktów finansowych Spółki.