Kampania marketingowa a ograniczony budżet firmy

19.09.2018
Kampania marketingowa a ograniczony budżet firmy

Żadne przedsiębiorstwo nie mogłoby istnieć bez działań marketingowych i reklamowych. Oczywiście zakres i specyfika aktywności promocyjnej są różne i zależą od bardzo wielu czynników, w tym przede wszystkim od grupy docelowej, obszaru działania oraz wielkości firmy, a także samego produktu czy usługi. Im szerszy zasięg terytorialny obejmuje swoimi działaniami przedsiębiorstwo, tym bardziej zaawansowana powinna być kampania marketingowa. A to wiąże się rzecz jasna z większymi nakładami finansowymi.

Działania marketingowe MŚP w kraju i za granicą

O konieczności prowadzenia przemyślanych i szczegółowo opracowanych kampanii marketingowych zdają sobie sprawę nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również firmy z sektora MŚP (mikro-, małe i średnie). Niestety to właśnie one najczęściej borykają się z problemem ograniczonego budżetu na działania promocyjne. I chociaż obecnie istnieją różne możliwości skorzystania z licznych narzędzi promocji, to jednak zdecydowana większość z nich wymaga wygenerowania środków na reklamę.

Problem ten dotyka przede wszystkim małych i średnich firm, które aspirują do ekspansji zagranicznej lub już są aktywne w innych krajach, a chciałyby poszerzyć zakres swoich działań lub wejść na nowe rynki. Z jednej strony prowadzenie biznesu poza terytorium Polski to ogromna szansa na rozwój i dodatkowy zysk dla MŚP, z drugiej strony jest to spore wyzwanie również pod kątem finansowym. Co więcej, przed wdrożeniem jakichkolwiek działań niezbędna okazuje się specjalistyczna ocena marketingowa oraz analiza danych dotyczących specyfiki rynku i grupy docelowej.

Jak pozyskać środki na kampanię marketingową?

Małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa wielkopolskiego mogą skorzystać ze wsparcia, w tym finansowego, oferowanego przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. WFR swoją pomoc kieruje zarówno do firm działających lokalnie, jak i planujących rozwój zagraniczny lub działających już poza granicami kraju. To właśnie do tej drugiej grupy przedsiębiorstw skierowana jest Pożyczka EKSPANSJA, w ramach której można pozyskać niezbędne środki m.in. na działania marketingowe.

W ramach Pożyczki Ekspansja można uzyskać środki od 500 tys. do 10 mln zł, przy stałym oprocentowaniu od 2,85% w skali roku. Można je przeznaczyć na różne cele, w tym również promocję firmy, produktów, towarów i usług w kraju i za granicą. W ten sposób możliwe jest przygotowanie przemyślanej i popartej dokładną analizą rynkową kampanii marketingowej, która będzie precyzyjnie dostosowana do specyfiki rynku oraz grupy docelowej.