Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe

19.11.2019
Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe

19 listopada 2019 roku w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. odbyło się szkolenie „Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe”, organizowane we współpracy z Google Internetowe Rewolucje.

Szkolenie dedykowane było firmom z sektora MŚP, które rozważają sprzedaż produktów lub usług za granicą, a także dla przedsiębiorców posiadających już doświadczenie w obrocie zagranicznym, chcących usprawnić proces wymiany handlowej.

Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu analizy potencjału eksportowego firmy i wyboru nowych rynków docelowych, lepszego zrozumienia potrzeb lokalnych klientów, a także optymalizacji kanałów online na rynkach zagranicznych.

Podczas szkolenia, zaprezentowano również ofertę Spółki adresowaną do wielkopolskich przedsiębiorców, zwłaszcza Pożyczkę Ekspansja, która została stworzona z myślą o tych firmach, które identyfikują lub zamierzają identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy.