„Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe”

11.09.2019
„Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe”

6 września 2019 roku w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. odbyło się szkolenie „Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe”, organizowane we współpracy z Google Internetowe Rewolucje.

Szkolenie dedykowane było firmom z sektora MŚP, które rozważają sprzedaż produktów lub usług za granicą, a także dla przedsiębiorców posiadających już doświadczenie w obrocie zagranicznym, chcących usprawnić proces wymiany handlowej. Podczas szkolenia zaprezentowano bezpłatne narzędzia online, pomagające przedsiębiorcom osiągać założone cele eksportowe, np.:

Market Finder by Google (PL) – to narzędzie, które pomaga w wyborze i analizie rynku docelowego. Wystarczy wpisać adres swojej strony, a Market Finder sam przypisze kategorie i zaproponuje najlepsze rynki dla danej branży. Każdy potencjalny rynek zagraniczny jest bardzo dobrze scharakteryzowany w oparciu liczne dane demograficzne, ekonomiczne, wyszukiwania i reklamy internetowe, zwyczaje zakupowe oraz zachowanie internautów;
Consumer Barometer with Google – pomaga sprawdzić, porównać i przeanalizować nawyki konsumenckie potencjalnych klientów na całym świecie, w tym także ich oczekiwania i zwyczaje związane z zakupami z zagranicy. Z łatwością możemy porównać wyniki z różnych krajów, zestawiając je na kolorowych i czytelnych wykresach;
Google Trends – to narzędzie, dzięki któremu odpowiemy sobie na pytanie gdzie i jaka fraza zyskuje popularność. Bazujący na ogromnej liczbie informacji gromadzonych przez wyszukiwarkę Google każdego dnia, możemy badać trendy i zjawiska zakupowe na całym świecie.
Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu analizy potencjału eksportowego firmy i wyboru nowych rynków docelowych, lepszego zrozumienia potrzeb lokalnych klientów, a także optymalizacji kanałów online na rynkach zagranicznych.

Podczas szkolenia, zaprezentowano również ofertę Spółki adresowaną do wielkopolskich przedsiębiorców, zwłaszcza Pożyczkę Ekspansja, która została stworzona z myślą o tych firmach, które identyfikują lub zamierzają identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy.

Wielu przedsiębiorców wykazało duże zainteresowanie ofertą Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.