Jak finansować rozwój regionu i budowę kapitału biznesowego wielkopolskich firm?

17.03.2022
Jak finansować rozwój regionu i budowę kapitału biznesowego wielkopolskich firm?

Ponad 3700 wielkopolskich podmiotów uzyskało wsparcie ze zwrotnych instrumentów finansowych wdrażanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Pomoc finansowa została przeznaczona m.in. na projekty inwestycyjne przedsiębiorców z sektora MŚP, rozwiązania ekoenergetyczne, rozwój działalności eksportowej, czy rewitalizację obszarów miejskich. Ogólna pula środków przeznaczona przez Fundusz na rozwój regionu wyniosła ponad 740 mln zł.

Mija 5 lat, kiedy Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. (WFR) tzw. Umowę Powierzenia – kluczowy dla działania spółki dokument umożliwiający udzielanie wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym z regionu. Środki pochodzą z unijnych inicjatyw JESSICA i JEREMIE wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Łącznie przez wszystkie lata działalności wprowadziliśmy na rynek 13 produktów finansowych, obecnie klientom udostępniamy 10 w formie bezpośredniej lub pośredniej przez wyspecjalizowane instytucje finansowe.  Są to pożyczki i instrumenty gwarancyjne na konkurencyjnych warunkach. Tak szeroki wachlarz oferty umożliwia wspieranie projektów inwestycyjnych, celów obrotowych, projektów ekoenergetycznych, czy rozwój działalności eksportowej (produkt Ekspansja), podbijanie rynków zagranicznych przez wielkopolski sektor MŚP – podsumowuje Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. – Z dysponowanych przez nas środków finansowane są także projekty ważne społecznie i wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przykładem może być choćby budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka od lat wyczekiwanego przez mieszkańców regionu. Umożliwiliśmy także pomoc w realizacji inwestycji rewitalizacyjnych prowadzonych przez poznański Klasztor Franciszkanów, czy Muzeum w Lewkowie. Port Lotniczy Ławica korzystał ze wsparcia covidowego – dodaje Prezes W. Marcinkiewicz, charakteryzując rodzaje wspieranych inwestycji.

Wśród tysięcy klientów znajdują się inwestycje o mniejszej skali – najmniejsza wartość wsparcia wynosić może nawet kilka tysięcy złoty udzielana na okres kilku miesięcy. Nie brak też finansowania projektów wieloletnich – przedsięwzięć wielomilionowych z planem finansowym na 15 lat. Największa kwota wsparcia dla pojedynczego podmiotu wyniosła ponad 40 mln zł.

Działalność WFR umożliwia finansowanie: budowy nieruchomości produkcyjnych, magazynowych; zakupu środków trwałych (maszyn, urządzeń); zakupu gotowych nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (Pożyczka Hipoteczna); termomodernizacji, urządzeń służących wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Start-upy mogą pozyskać środki na stworzenie przedsiębiorstwa, kapitał początkowy umożliwiający uruchomienie działalności.

W portfolio klientów WFR są zarówno firmy kilkuosobowe, rzemieślnicy, biura rachunkowe, kancelarie prawne, hurtownie, firmy usługowe i handlowe, lokalni wytwórcy z małych gmin, jak i przedsiębiorstwa oraz inwestorzy realizujący wielomilionowe projekty, będący w danym obszarze regionalnego rynku pracy istotnymi pracodawcami dla lokalnej społeczności.

Poza rolą instytucji dającej szanse sfinansowania projektów rozwojowych chcemy w sposób kompleksowy przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju województwa wielkopolskiego. Z tego powodu promujemy atrakcyjność  inwestycyjną regionu wśród zagranicznych inwestorów, a lokalnym firmom przedstawiamy możliwości biznesowe dostępne poza granicami kraju – podkreśla Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. – Sektor MŚP, nasza zasadnicza grupa klientów, odgrywa kluczową rolę w gospodarce regionu. Świadomi, iż współczesna rzeczywistość od każdego podmiotu gospodarczego wymaga zaangażowania społecznego i zrównoważonego korzystania z zasobów środowiskowych, stworzyliśmy ofertę produktową umożliwiającą realizację inwestycji proekologicznych (Pożyczka Ekoenergetyczna) i promujemy wiedzę o wyzwaniach w tym obszarze – zwraca uwagę Wiceprezes K. Kierzek-Koperska i dodaje, że WFR dołączył do United Nations Global Compact (inicjatywa ONZ) w ramach tworzenia partnerstwa na rzecz wspierania firm z sektora MŚP i jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wzywań zrównoważonego rozwoju. Sprzyjać to będzie adaptacji w regionie najlepszych praktyk stosowanych w tej międzynarodowej sieci.