Jak działa Wielkopolski Fundusz Rozwoju?

18.07.2018
Jak działa Wielkopolski Fundusz Rozwoju?

Wielkopolski Fundusz Rozwoju to spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która działa na rzecz regionu, wspierając wielkopolskie firmy w ich rozwoju i ekspansji na rynku lokalnym, ogólnopolskim i zagranicznym.

Obecnie oferowane przez Spółkę produkty finansowane skierowane do sektora MŚP z Wielkopolski:

Pożyczka Regionalna – adresowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego;
Pożyczka Ekspansja – wsparcie umożliwi wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP: rozpoczęcie działalności eksportowej; wzrost dotychczasowego wolumenu eksportu; wprowadzenie nowego produktu/ usługi/ towaru na dotychczasowy rynek zagraniczny; wprowadzenie obecnego produktu/ usługi/ towaru na nowy rynek zagraniczny oraz wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi/ towaru na nowy rynek zagraniczny;
Linia finansowa – produkt pożyczkowy dla Pośredników Finansowych na rzecz finansowania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego).
Poznaj szczegóły działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Działania na rzecz firm Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Wielkopolska jest regionem, który sprzyja powstawaniu i rozwijaniu się firm. Potwierdzeniem tego jest liczba rejestrowanych firm każdego roku, a także sukcesywny rozwój już istniejących przedsiębiorstw. Dużą aktywność przedsiębiorców można zauważyć przede wszystkim w zakresie firm określanych mianem mikro, małych i średnich.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju powstał dla wspierania potencjału skumulowanego w regionalnej przedsiębiorczości. Wspiera przede wszystkim firmy działające w strategicznych branżach, w tym wielkopolskich inteligentnych specjalizacjach, które potrzebują źródeł finansowania dla wdrażania nowych projektów, innowacji czy prowadzenia badań. Do grupy wielkopolskich inteligentnych specjalizacji zaliczamy: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT oraz nowoczesne technologie medyczne. W tych branżach zauważa się szczególny potencjał rozwoju, nie tylko na skalę lokalną, lecz nawet międzynarodową. Trzeba jednak zaznaczyć, że Wielkopolski Fundusz Rozwoju nie ogranicza się wyłącznie do tych dziedzin. Wsparcie udzielane jest znacznie szerszemu gronu odbiorców.