IV Forum Burmistrzów Sprawiedliwej Transformacji w Koninie

30.09.2021
IV Forum Burmistrzów Sprawiedliwej Transformacji w Koninie

29 września przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju wzięli udział w IV Forum Burmistrzów Sprawiedliwej Transformacji.

W Koninie samorządowcy, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, goście z Wielkiej Brytanii i eksperci omawiali sprawy związane z OZE i przemianami w regionach górniczych. Rozmawiano m.in. o planowaniu zielonej transformacji i dywersyfikacji gospodarczej w gminach górniczych, rekultywacji terenów pokopalnianych, klastrach energii i spółdzielniach energetycznych.

Spotkanie było wspólnym przedsięwzięciem Agencji Rozwoju Regionalnego, WWF Polska i Miasta Konina. IV Forum na rzecz Sprawiedliwej Transformacji odbywało się równocześnie w Koninie i w miejscowości Stara Zagora w Bułgarii.

Podczas wydarzenia WFR dysponował stoiskiem informacyjno-promocyjnym, przy którym zainteresowani mogli uzyskać zarówno materiały promocyjne jak i wszelkie szczegółowe informacje na temat działalności i produktów finansowych Spółki.