II Spotkanie z przedsiębiorcami w Lądku

28.02.2019
II Spotkanie z przedsiębiorcami w Lądku

W dniu 26 lutego br. na zaproszenia Pana Artura Miętkiewicza, Wójta Gminy Lądek, przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju uczestniczyli w II Spotkaniu z przedsiębiorcami w Lądku. Podczas wydarzenia Pani Joanna Klak, Dyrektor ds. Instrumentów Zwrotnych zaprezentowała aktualną ofertę produktów finansowych Spółki oraz planowane do wdrożenia instrumenty skierowane do sektora MŚP z województwa wielkopolskiego. Z kolei Pani Monika Gałganek-Napierała, Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju, przedstawiła uczestnikom spotkania działania WFR mające na celu wsparcie ekspansji zagranicznej MŚP – m.in. wskazano na opracowywane analizy rynków międzynarodowych, organizowane wizyty gospodarcze i wydarzenia biznesowe.

Oferta Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, którzy mieli możliwość dopytać o szczegóły oferty na stoisku Spółki.