II spotkanie z cyklu spotkań biznesowych WFR pt. „Doing Business: Panama, Paraguay, Argentina”

01.10.2018
II spotkanie z cyklu spotkań biznesowych WFR pt. „Doing Business: Panama, Paraguay, Argentina”

26 września 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju odbyło się drugie spotkanie z cyklu wydarzeń biznesowych WFR pt. „Doing business: Panama, Paraguay, Argentina” poświęcone promocji rozwoju współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z wymienionymi krajami. Udział w wydarzeniu wzięli doświadczeni eksperci oraz przedsiębiorcy, z sukcesem działający na tamtejszych rynkach zagranicznych.

Uroczystej inauguracji dokonał Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Po otwarciu wydarzenia przez Pana Huberta Zobla, Prezesa Zarządu WFR; Pani Agata Świtalska-Krych, Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju WFR, jako pierwsza z prelegentów, podjęła się odpowiedzi na pytanie postawione w tytule wystąpienia: „Czy Panama, Paragwaj i Argentyna to odpowiednie kierunki dla wielkopolskich MŚP?”.

Następnie oddano głos przedsiębiorcom i ekspertom poruszającym się w tematyce rynku argentyńskiego. Prof. Krzysztof Koszela, Dyrektor ds. eksportu i rozwoju rynków zagranicznych w Colian sp. z o.o. oraz Pan Mariusz Ejsmond, Wiceprezes Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o., opowiedzieli o doświadczeniach reprezentowanych firm we wprowadzaniu produktów i usług na tamtejszy rynek. Po przedstawieniu doświadczeń odbyła się otwarta dyskusja z udziałem przedsiębiorców, którzy dopiero planują wejść na rynki pozaeuropejskie.

W kolejnym bloku, dotyczącym Paragwaju, głos zabrał Pan Paweł Józefowicz, Radca Handlowy w Argentynie i Paragwaju, Prezes Stowarzyszenia Radców i Attaché Ekonomicznych i Handlowych w Argentynie. Opowiedział on o faktach i mitach dotyczących działalności w tym państwie oraz odpowiedział na pytanie „Kto ma szanse – czego oczekuje Paragwaj?”. Następnie specyfikę i charakter działalności zarówno na rynku paragwajskim, jak i w pozostałej części Ameryki Południowej, przedstawił Pan Bogdan Ambroży, reprezentujący przedsiębiorstwo FP SPOMAX S.A.

Zgromadzeni goście mieli również doskonałą okazje, aby dowiedzieć się o możliwościach gospodarczo-inwestycyjnych Panamy bezpośrednio od Pani Lariany Diaz Menendez, Attache w Ambasadzie Panamy w Polsce, która przeprowadziła prezentację w bloku pn. „Panama: Latynoamerykańskie drzwi do biznesu i inwestycji”. Wśród gości pojawił się także Pan Enrique Zarak, Ambasador Panamy w Polsce, uświetniając tym samym spotkanie swoją obecnością. Dopełnieniem przekazywanych informacji w zakresie tematyki rynku panamskiego było wystąpienie Pana Antoniego Bary, eksperta w zakresie rynków Ameryki Łacińskiej.

Na zakończenie Doradca Dyplomatyczny Prezesa KIG, Pan Paweł Kulka Kulpiowski, podsumował konferencję wystąpieniem „Rekomendacje dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na omawiane rynki”, w którym zwrócił uwagę na potrzebę spójnych działań promocyjnych rządów, izb gospodarczych oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ekspansji zagranicznej MSP z uwzględnieniem istotności dobrego przygotowania organizowanych wizyt gospodarczych.

Moderatorem wydarzenia była Pani Agnieszka Pawłowska, specjalizująca się m.in. w zarządzaniu eksportem, wprowadzaniu i rozwijaniu produktów na rynkach zagranicznych, budowaniu wizerunku marki oraz marketingu międzynarodowym.

W przerwie pomiędzy blokami panelowymi MSP z Wielkopolski wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami z ekspertami oraz przedsiębiorcami, którzy zaprezentowali swoje ścieżki wejścia na rynki wschodzące; z pracownikami WFR, ale także między sobą, nawiązując współpracę biznesową. Zgromadzeni goście wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w wydarzeniu oraz zainteresowanie analizą kolejnych rynków potencjalnej ekspansji w krajach Ameryki Łacińskiej.

Mając na uwadze powyższe, cykl wydarzeń biznesowych WFR będzie kontynuowany poprzez kolejne spotkania. Najbliższe „Doing Business: Tajwan, Indie, Kazachstan” odbędzie się już 29 października br. oraz „Doing Business in Georgia” w dniu 16 listopada br. w całości poświęcone rynkowi gruzińskiemu. W dalszej kolejności planowane są spotkania „Doing Business: Kuwejt, Katar, Arabia Saudyjska” (28 listopada br.) oraz „Doing Business: Kanada, Gwatemala, Urugwaj” (12 grudnia br.), na które wszystkich zainteresowanych ekspansją zagraniczną serdecznie zapraszamy!