II Ogólnokrajowa Konferencja Ekspansji Zagranicznej

26.10.2018
II Ogólnokrajowa Konferencja Ekspansji Zagranicznej

II Ogólnokrajowa Konferencja Ekspansji Zagranicznej
Licheń Stary, 24 października 2018 r.

W dniu 24 października 2018 r odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Ekspansji Zagranicznej zorganizowana przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju w Licheniu Starym. Miała ona na celu poruszenie tematów interesujących wszystkie instytucje wsparcia ekspansji polskich firm na rynkach pozaeuropejskich, w tym omówienie planów kierunków działań na 2019 r. tak, aby uniknąć powielania działań i podjąć decyzje o możliwości wspólnej realizacji niektórych omówionych zamierzeń.

Swoją obecnością, organizatorów wydarzenia zaszczycił Ambasador Panamy w Polsce oraz przedstawiciele: Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A., Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Polsko–Emirackiej Izby Gospodarczej, European Business Club Association, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Gnieźnie. Podczas panelu dyskusyjnego omówiono elementy współpracy poszczególnych instytucji wspierających ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorców, w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

„Ekspansja zagraniczna to przyszłość i szansa dalszego rozwoju firm z sektora MŚP. Przede wszystkim trzeba zacząć od mentalności, aby przedsiębiorcy nie bali się inwestować zagranicą.” – stwierdził Hubert Zobel, Prezes Zarządu WFR.

Podkreślono, że oferta WFR skierowana do MŚP, zwłaszcza pożyczka ekspansja to szansa dla wielkopolskich firm, aby zaistnieć na zagranicznych rynkach. Co więcej oferta Spółki stara się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielkopolskich przedsiębiorstw należących do sektora MŚP. Do takich działań należy stały dyżur konsultanta ds. strategii eksportowych, organizowane przez WFR cykliczne wydarzenia biznesowe „Doing Business” oraz zagraniczne wizyty gospodarcze
z komponentem B2B, a także bezpłatne publikacje dotyczące analizy ekonomicznej rynków międzynarodowych, przede wszystkim wschodzących, celem dywersyfikacji wielkopolskiego eksportu.

Zgodnie stwierdzono, że udrożnienie i rozszerzenie kanałów dystrybucji informacji skoncentrowanych w jednym miejscu, ma znaczenie kluczowe. Wyrażono wolę kontynuacji działań nad stworzeniem uniwersalnych narzędzi informacyjnych w formie platformy lub systemu komunikacji przedsiębiorców.