I REGIONALNA KONFERENCJA ORAZ KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW FINANSOWYCH WFR DLA MŚP Z WIELKOPOLSKI

16.10.2018
I REGIONALNA KONFERENCJA ORAZ KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW FINANSOWYCH WFR DLA MŚP Z WIELKOPOLSKI

12 października 2018 r. w Koninie odbyła się I regionalna konferencja oraz konsultacje dotyczące produktów finansowych WFR dla MŚP z Wielkopolski.

Otwarcia spotkania dokonał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Maciej Sytek, który przypomniał okoliczności powstania WFR i cele do jakich spółka została powołania, a także wyjaśnił różnice pomiędzy JEREMIE 2, a produktami finansowymi WFR, m.in. brak możliwości finansowania zakupu gruntu, nieruchomości i środków transportu, co dzięki ofercie funduszu jest dużym ułatwieniem dla MŚP.

Następnie Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego, Pan Krzysztof Gubański jako współorganizator wydarzenia omówił ofertę i możliwości wsparcia MŚP przez ARR.

Wiceprezes Zarządu WFR, Pan Jarosław Sierszchulski wprowadził przedsiębiorców i samorządowców uczestniczących w spotkaniu do agendy wydarzenia, przedstawiając partnerów oraz prelegentów i tematy wystąpień oraz zaplanowanych warsztatów, a także założenia jakimi kierował się fundusz przy projektowaniu nowych produktów finansowych: pożyczki lokalnej, pożyczki obrotowej oraz dostępnych od lipca br.: pożyczki regionalnej i pożyczki ekspansja, do której komplementarnym uzupełnieniem są organizowane przez WFR wizyty zagraniczne oraz analizy rynków międzynarodowych wraz z ocenami ryzyk inwestycyjnych.

Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju WFR, Pani Agata Świtalska-Krych omówiła diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa wielkopolskiego w kontekście wyrównania ich szans, a Dyrektor ds. Instrumentów Zwrotnych WFR, Pani Joanna Klak zaprezentowała planowane do wdrożenia dwa nowe produkty finansowe WFR: pożyczkę lokalną i pożyczkę obrotową. Kontynuacją prezentacji były konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli JST oraz sektora MŚP metodą warsztatową, a kulminacją rekomendacje dla WFR. Wskazano jako duży plus szerokie spectrum oferty oraz możliwość sfinansowania środków transportu i nieruchomości. Wystąpiono z postulatem o łatwiejsze procedury, dobrze przyjęto brak prowizji, audytu energetycznego i biznesplanu. Pytano o umorzenia, wielokrotne aplikowanie, odnowienie pożyczki. Zasygnalizowano ponadto, że próg wejścia jest zbyt wysoki dla mikro i małych przedsiębiorców; jednak ten nie może zostać obniżony ze względu na niekonkurowanie z JEREMIE 2.

Następnie Specjalista ds. Instrumentów Zwrotnych, Pan Rafał Głouszek omówił dostępne już dla wielkopolskich MŚP produkty finansowe WFR: pożyczkę regionalną dla ubiegających się o realizację zamówienia publicznego lub realizujących takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego oraz pożyczkę ekspansja dedykowaną wielkopolskim eksporterom.

Podsumowaniem wydarzenia była dyskusja z udziałem wszystkich uczestników: samorządowców, MŚP oraz pracowników WFR na temat zaprezentowanych czterech produktów finansowych WFR.

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu przedsiębiorców oraz kilkunastu samorządowców, a także przedstawicie PUP i ARR w Koninie; łącznie ponad czterdziestu uczestników, którzy poprzez swoje konstruktywne uwagi, wskazówki i wnioski końcowe mogą mieć wpływ na ostateczny kształt nowych produktów finansowych WFR: pożyczki lokalnej i pożyczki