I Ogólnokrajowa Konferencja Ekspansji Zagranicznej WFR

09.08.2018
I Ogólnokrajowa Konferencja Ekspansji Zagranicznej WFR

W dniach 24-25 lipca br. w Licheniu Starym odbyła się I Ogólnokrajowa Konferencja Ekspansji Zagranicznej WFR, zorganizowana w celu omówienia możliwości nawiązania szerszej współpracy, wymiany doświadczeń, a także wspólnego przeanalizowania kierunków działań uczestników spotkania. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, agencji i stowarzyszeń krajowych oraz regionalnych, zaangażowanych w działania na rzecz zwiększania potencjału eksportowego MŚP. Uwzględniono również role i znaczenie instytucji finansowych w kontekście dostępnych instrumentów wsparcia dla MŚP.

Swoją obecnością, organizatorów wydarzenia zaszczycili m.in. Pan Maciej Sytek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Przemysław Cieszyński Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska Radca Ministra z Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ oraz Pan Andrzej Łyko Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji. W ramach przeprowadzonych prezentacji, Prelegenci poświęcili uwagę kwestii zaprezentowania potencjału swoich instytucji, zakresu kompetencji oraz ich specyfiki działań.

W trakcie paneli dyskusyjnych nt. oceny rozwoju ekspansji zagranicznej oraz działań możliwych do podjęcia na rzecz wsparcia ekspansji przedsiębiorstw głos zabrali także przedstawiciele: Banku Pekao SA, Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, Konińskiej Izby Gospodarczej oraz Towarzystw Biznesowych SA. Rozmawiano przede wszystkim o poziomie synergii w kontekście podejmowanych działań oraz o możliwości stworzenia platformy na rzecz podejmowania wspólnych decyzji, głównie dotyczących eksportu.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju, jako instytucja powołana w celu wspierania rozwoju sektora MŚP, ma na uwadze bardzo dobrą współpracę z partnerami w zakresie zwiększania potencjału przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, w szczególności na rynkach wschodzących. Stąd też konferencja zorganizowana została przez Pion Ekspansji i Rozwoju WFR, jako pierwsze wydarzenie z planowanego cyklu Konferencji Ekspansji Zagranicznej WFR.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w drugiej połowie października 2018 r.