GHANA, NAJBARDZIEJ OTWARTE NA ZAGRANICZNE INWESTYCJE PAŃSTWO W AFRYCE

13.12.2017
GHANA, NAJBARDZIEJ OTWARTE NA ZAGRANICZNE INWESTYCJE PAŃSTWO W AFRYCE

GHANA, NAJBARDZIEJ OTWARTE NA ZAGRANICZNE INWESTYCJE PAŃSTWO W AFRYCE – TARGI WEST AFRICA AGROFOOD 2017

Stabilne środowisko polityczne w obrębie regionu Zachodniej Afryki z ustanowionymi instytucjami demokratycznymi i systemami zapewniającymi dobre zarządzanie w kraju, liczebna, elastyczna i łatwa do wyszkolenia siła robocza, konkurencyjne dzienne minimalne wynagrodzenie ok. 2$/dzień, 100% zagraniczna własność spółek, bezcłowy dostęp do eksportu USA w ramach AGOA i na rynki UE w ramach EPA, doskonałe połączenia morskie i lotnicze z Europą i USA oraz strategiczna i centralna lokalizacja w Afryce Zachodniej zapewniająca dostęp do rynków strefy ECOWAS liczącej 350 mln ludzi to główne czynniki zachęcające do inwestowania w Ghanie.

W dniach 3 – 9 grudnia 2017 r. przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. uczestniczyli w delegacji Województwa Wielkopolskiego w Akrze, stolicy Ghany, zorganizowanej przez UMWW w ramach Marki Wielkopolski, podczas targów West Africa Agrofood 2017 – Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu – szczegóły na www.umww.pl oraz www.iw.org.pl. Dyrektor Generalny WFR sp. z o.o. Pan Leszek Wojtasiak, pełnił rolę przewodniczącego delegacji w zastępstwie Pana Macieja Sytka – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz jako oficjalny reprezentant Wielkopolski na targach, któremu przypadła rola oficjalnego otwarcia międzynarodowego wydarzenia w dniu 5 grudnia 2017 r. wspólnie z przedstawicielami m.in.: Holandii, Francji, Niemiec, Włoch i Algierii. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. uczestniczył oficjalnie w targach jako reprezentant jednej z pięciu instytucji otoczenia biznesu obok Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Kolskiej Izby Gospodarczej, Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na targach trwających do 7 grudnia 2017 r. wielkopolski sektor rolno-spożywczy reprezentowały takie firmy jak: Microfood S. A., Merda Sp. z o. o., Dantom Sp. z o. o., Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Sp.z o. o. ZPCHR, Gembiak-Mikstacki Sp. j. i Formeds Sp. z o. o.

Poza uczestnictwem w targach przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. reprezentowali Województwo Wielkopolskie oraz Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. na spotkaniach w sześciu ministerstwach: rolnictwa, przemysłu i handlu, zdrowia, spraw zagranicznych, finansów oraz dróg i autostrad oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej (Ghana National Chamber of Commenrce & Industry) i Centrum Inwestycyjno-Promocyjnym Ghany (Ghana Investment Promotion Centre – GIPC). Zaprezentowane oferty inwestycyjne wielkopolskich przedsiębiorców spotkały się z przychylnym przyjęciem w związku z idealnym wpasowaniem się w program rządowy, którego jeden z głównych punktów to „1 dystrykt – jeden zakład produkcyjny” w liczącej 216 dystryktów Ghanie. Natomiast pierwszy z 10 punktów programu rządowego zakłada rewitalizację gospodarki krajowej, podniesienie potencjału inwestycyjnego w Ghanie, stworzenie możliwości eksportu, miejsc pracy, bilansu obszarów miejskich w stosunku do wiejskich. Rząd chce zapewnić wsparcie w naturze, tereny wraz z podłączeniami do sieci elektrycznej. Kolejny punkt to strategia zakotwiczenia przemysłu. Dotyczy ona grup producenckich, które mają być filarem gospodarki, zakłada inwestycje w setki milionów dolarów jeśli chodzi o produkcję aluminium, produkcję motoryzacyjną, zasoby mineralne biorąc pod uwagę trzy główne złoża boksytów, które od czasów kolonialnych, jeszcze nie zostały wyeksploatowane. Plan zakłada także połączenie wydobycia boksytów i produkcji samochodów w Ghanie. Senegal i Ghana posiadają największe złoża tych minerałów. Jeżeli chodzi o kluczowe gałęzie przemysłu to są to złoża rud żelaza, sole chemiczne, czarne złoto czyli wydobycie ropy naftowej. Kolejny punkt głosi, że w każdej strefie powstanie po jednym parku przemysłowym, dlatego poszukiwani są inwestorzy w celu industrializacji rejonów. Piąty punkt to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie 90% firm w Ghanie to małe i średnie przedsiębiorstwa, którym należy zapewnić odpowiednią ochronę.

Ghana chce tworzyć przemysł drobnych przedsiębiorstw umożliwiając im wspólne działania na rzecz kraju oraz stworzenie sieci dystrybucji. Rząd planuje także stworzenie specjalnego portalu, ukazującego zapotrzebowanie na surowce dużych przedsiębiorstw w Ghanie oraz specjalną listę, reprezentującą ich możliwości, tak aby mniejsze firmy mogły dostarczać surowców, uwzględniając pozyskiwanie lokalne jako docelowe rozwiązanie, tak aby wypracowane środki pozostawały w kraju. Kolejny siódmy punkt dotyczy podnoszenia możliwości eksportowych i uwzględnia aktualizację strategii przyjętej przez poprzedni rząd, tak aby odpowiadała założeniom obecnego rządu, m.in. ma na celu zwiększyć eksport poza kraj i strefę ECOWAS. Ghana chce w pełni korzystać z wszelkich umów wielostronnych i regionalnych. Intencja jest taka, żeby wszystkie bariery dotyczące stref wolnego handlu zostały usunięte do końca roku 2017 r. Często widoczny jest brak konsekwencji jeśli chodzi o polityki innych państw, gdyż otoczenie biznesu w Afryce jest zupełnie inne niż w Europie. Rząd pracuje nad specjalną agendą, której celem jest wyjaśnienie wszystkich przepisów , tak aby inwestorzy mogli się w nich łatwo rozeznać. Wszystkie kwestie związane z odprawą celną będą odbywały się automatycznie.Obecnie towary mogą być dostarczone, ale 2 tyg. trwa proces odbioru z portu. Zostanie wprowadzony system adresów cyfrowych, po przesłaniu których nawigacja poprowadzi do miejsca docelowego inwestycji. Już teraz można on-line zarejestrować działalność w Ghanie. Ghana wprowadza pięciodniowy termin rejestracji przedsiębiorstw. Jeśli inwestor po pięciu dniach nie otrzyma żadnych dokumentów rejestrowych to i tak może rozpocząć działalność.

Projekt 46 zakłada skok w rankingu najlepiej rozwiniętych państw na świecie ze 120. miejsca na 46. pozycję, obecnie zajmowaną przez Mauritius, zrealizowany w ciągu 3 lat. Rozwój handlu międzynarodowego musi uwzględniać wspieranie handlu krajowego, tak aby obywatele sprzedawali i kupowali towary produkowane w Ghanie. Rząd planuje budować modelowe rynki do sprzedaży w odpowiednich miastach i regionach, uruchamiając silną kampanię „Made in Ghana”. Ostatni punkt dotyczy wzmacniania dialogu pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Ghana dostrzega, iż zagraniczni inwestorzy mają problemy z komunikacją z miejscowymi kontrahentami, dlatego planuje stworzyć odpowiednią atmosferę, tak aby dialog odbywał się regularnie, a każda ze stron miała możliwość przedstawienia swoich problemów i była wysłuchana. Wzorcowym modelem dla Ghany jest stworzenie forum, gdzie przedstawiciele biznesu i administracji będą mieć możliwość zadawania pytań i uzyskiwania satysfakcjonujących odpowiedzi.

Delegacja z Wielkopolski uczestniczyła także w spotkaniu z 40-osobową Polonią w Ghanie, które umożliwiło nawiązanie szeregu kontaktów m.in. z przedstawicielami branży budowlanej i rolno-spożywczej zainteresowanymi współpracą z wielkopolskimi inwestorami. Natomiast w ostatnim dniu pobytu w Ghanie WFR sp. z o.o. zorganizował konferencję dla przedsiębiorców z Wielkopolski biorących udział w targach West Africa Agrofood 2017 prezentując propozycje zwrotnych instrumentów finansowych dedykowanych MŚP zainteresowanym ekspansją zagraniczną.

Do pobrania:

Doing business in Ghana

Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4:Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

www.umww.pl oraz www.iw.org.pl