Ekspansja zagraniczna wielkopolskich firm – Gruzja

18.07.2018
Ekspansja zagraniczna wielkopolskich firm – Gruzja

W dniach od 14 do 20 czerwca br. odbyła się wizyta do Gruzji, zorganizowana przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Organizacja wyjazdu poprzedzona została analizą ekonomiczną i oceną ryzyka inwestycyjnych pod kątem branż reprezentowanych przez zgłaszających zainteresowanie ekspansją tego obszaru MŚP z Wielkopolski. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele wielkopolskich przedsiębiorstw reprezentujących branże: budownictwa drogowego, uzdatniania wody, usług ogrodniczych, usług transportowych (krajowych i międzynarodowych), produkcji napojów energetyzujących oraz materiałów budowlanych.

Przebieg wizyty w Gruzji

Podczas wyjazdu uczestniczono w wielu merytorycznych spotkaniach, z przedstawicielami najistotniejszych organizacji z punktu widzenia działań ekspansyjnych, mogących realnie wesprzeć wielkopolskich przedsiębiorców w ich działaniach na tym rynku. Delegacja odwiedziła Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji – Departament Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Georgia International Chamber of Commerce, Enterprise Georgia oraz Urzędy Miasta: w Tbilisi i Kutaisi. Dodatkowo Wielkopolski Fundusz Rozwoju umożliwił przeprowadzenie spotkań B2B pomiędzy przedsiębiorcami obu stron, które zaowocowały już konkretnymi, biznesowymi propozycjami.

Zwieńczeniem wizyty było, zorganizowane przez UE – Georgia Business Council, posiedzenie Okrągłego Stołu, z udziałem delegacji przedsiębiorców z Wielkopolski i Gruzji. Wielkopolska delegacja spotkała się przedstawicielami gruzińskiego sektora biznesowego. Przedstawiciele obu stron rozmawiali o możliwościach ekspansji zagranicznej wielkopolskich firm na rynek gruziński.

Podsumowanie wizyty gospodarczej w Gruzji

W naszej ocenie rynek gruziński i możliwości współpracy z nim odpowiadają Wielkopolskim Inteligentnym Specjalizacjom, które na następnych etapach kooperacji, będziemy preferować i dążyć do tego, aby w tym obszarze MŚP z Wielkopolski byli jak najszerzej reprezentowani.

W związku z powyższym, posiadając solidne podstawy ku temu, WFR planuje rozpropagowanie możliwości współpracy z Gruzją i w konsekwencji tych działań — organizację następnej wizyty gospodarczej w Gruzji wraz z uczestnictwem przedstawicieli firm reprezentujących kolejne branże.