Dzielimy się spostrzeżeniami na temat doświadczeń na rynkach Tanzanii

26.04.2018
Dzielimy się spostrzeżeniami na temat doświadczeń na rynkach Tanzanii

Dzielimy się spostrzeżeniami na temat doświadczeń na rynkach Tanzanii

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Seminarium „Tanzania – perspektywy dla polskich firm” w którym 12 prelegentów podzieliło się swoimi doświadczeniami z 40 przedsiębiorcami z całej Polski zainteresowanymi ekspansją zagraniczną na rynkach tanzańskich.

Moderatorem wydarzenia był Ambasador Jerzy Drożdż, który poinformował o planowanej w czerwcu przez KIG misji do Tanzanii dla firm z sektora zarządzania wodą. Następnie Ambasador Tanzanii na Polskę J.E. Dr. Abdallah Saleh Possi przedstawił „Prezentację nt. potencjału gospodarczego Tanzanii”. Były chargé d’affaires Ambasady RP w Dar es Salaam Eugeniusz Rzewuski omówił uwarunkowania społeczne i obyczajowe w Tanzanii z polskiej perspektywy. Były ambasador w krajach afrykańskich Jan Wieliński zaprezentował „Specyfikę zachowań biznesowych w Afryce”. Prezes Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia Robert Zduńczyk opowiedział o realizacji projektów biznesowych w Afryce Wschodniej. Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ Konrad Pawlik omówił polityczne i gospodarcze relacje polsko-tanzańskie, planowane na wrzesień i październik wydarzenia związane z ekspansją w Tanzanii, ale także wskazał kolejne kierunki w jakich MSZ widzi potencjał pod inwestycje zagraniczne takie jak Senegal, Mongolia i Filipiny. Dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Katarzyna Kwiecień zaprezentowała działania eksportowe KOWR. Naczelnik Wydziału Rządowych Kredytów Eksportowych Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów Wojciech Rząsiecki przedstawił „Informację dot. międzyrządowej umowy na kredyt dla Tanzanii”. Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MPiT Łukasz Porażyński omówił „Stan stosunków gospodarczych Polski z Tanzanią”. Dyrektor Biura Produktów Średnio i Długoterminowych z Gwarancjami Skarbu Państwa KUKE S.A. Piotr Maciaszek, współpracujący również z WFR, przedstawił „Informacje nt. produktów, jakimi dysponuje KUKE, ze szczególnym uwzględnieniem produktów, które mogą być wykorzystane w relacjach handlowych z Tanzanią”. Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu Zagranicznego BGK Anna Gorczyca omówiła „Informacje nt. instrumentów wsparcia eksportu, jakimi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów, które mogą być wykorzystywane w relacjach handlowych z Tanzanią.

W odpowiedzi na zaproszenie Ambasadora Jerzego Drożdża, dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą KIG, Dyrektor Ekspansji i Rozwoju WFR Agata Świtalska-Krych, przedstawiła prezentację na temat „Spostrzeżeń z wizyty gospodarczej w Tanzanii w listopadzie 2017 r.” omawiającą cele wizyty, informacje uzyskane podczas spotkań: w Tanzania Investment Center, pełniącym rolę przewodnią nad sektorem medycznym w 15 państwach afrykańskich należących do strefy ECOWAS oraz pośrednika pomiędzy lokalnymi i zagranicznymi inwestorami, EU Business Group zrzeszającą 130 inwestorów z 16 państw europejskich i delegatem UE wprowadzającym w tajniki skomplikowanego prawa podatkowego w Tanzanii, w ministerstwie finansów, wskazującym sektory: rolnictwa, IT, infrastruktury i budownictwa jako kluczowe pod inwestycje zagraniczne oraz w ministerstwie rolnictwa, wymieniającego wśród bieżących potrzeb uprawę pszenicy, jęczmienia, manioku, orzeszków nerkowca, trzciny cukrowej i roślin oleistych: słonecznika, sezamu i palmy oraz chęć znacznego zmniejszenia importu tych produktów na rzecz rozwinięcia na znaczną skalę własnych plonów i zbiorów. Na zakończenie zrelacjonowała udział WFR w charakterze obserwatora w targach wielobranżowych Tanzania Trade Show, na których wystawiono 400 produktów z 20 państwa dla zwiedzających z 12 krajów afrykańskich, wśród których znalazło się 12 wystawców z Wielkopolski.

Po wystąpieniach odbyły się rozmowy B2B i B2G podczas, których przedsiębiorcy mogli wymienić się między sobą dotychczasowymi doświadczeniami inwestycyjno-eksportowymi w Tanzanii, a także zadawać pytania prelegentom. Dyrektor Generalny Ferm Drobiu Mizgier wyraził zainteresowanie ofertą WFR w zakresie wsparcia merytorycznego przy planowanym eksporcie kurzych jaj do Tanzanii. Natomiast Prezes Fundacji Ekonomicznej Polska – Afryka Wschodnia pragnie nawiązać ścisłą współpracę z WFR w zakresie wszelkich inicjatyw związanych z Afryką Wschodnią.