Dołączyliśmy do inicjatywy United Nations Global Compact

28.02.2022
Dołączyliśmy do inicjatywy United Nations Global Compact

Uczestnictwo w UN Global Compact, inicjatywie ONZ, to kolejny etap naszej spółki w kreowaniu możliwości wsparcia firm z sektora MŚP i jednostek samorządu terytorialnego w procesie realizacji wzywań zrównoważonego rozwoju – mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. – Sektor MŚP odgrywa kluczową rolę w gospodarce regionu. Świadomi, iż współczesna rzeczywistość od każdego podmiotu gospodarczego wymaga zaangażowania społecznego i zrównoważonego korzystania z zasobów środowiskowych, stworzyliśmy ofertę produktową umożliwiającą realizację inwestycji proekologicznych i promujemy wiedzę o wyzwaniach w tym obszarze. Uczestnictwo w UN Global Compact inspiruje nas do dalszych działań i adaptacji najlepszych praktyk wdrażanych w tej międzynarodowej sieci – podsumowuje Wiceprezes K. Kierzek-Koperska.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

UNGC zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian nakierowanych na zrównoważony rozwój.

Sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych prowadzi Global Compact Network Poland.

Sanda Ojiambo, Executive Director United Nations Global Compact, zwraca uwagę, że u podstaw UNGC leży przekonanie, że praktyki biznesowe, które są zakorzenione w uniwersalnych zasadach, pomagają globalnemu rynkowi stać się bardziej integrującym społecznie i ekonomicznie, a tym samym realizować wspólne cele współpracy międzynarodowej, pokoju i rozwoju. Dążenia te mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i żywotności sektora prywatnego, biorąc pod uwagę symbiotyczny związek między biznesem a społeczeństwem.

Wyrażone aspiracje ujęte zostały w sformułowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych 17 celach zrównoważonego rozwoju – zaakceptowanych i wdrażanych rzez 193 państwa.