Dodatkowe 36 milionów złotych w ramach Pożyczki Płynnościowej

06.08.2020
Dodatkowe 36 milionów złotych w ramach Pożyczki Płynnościowej

Dnia 29 kwietnia 2020 roku Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podpisał umowy umożliwiające Pośrednikom Finansowym: Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki to 300 000,00 PLN na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia i maksymalnie 6 miesięcznego zawieszenia wpłat odsetkowych i kapitałowych w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Pożyczka Płynnościowa została uruchomiona w maju z pulą środków dostępnych dla MŚP – 36 mln zł z możliwością podwojenia tej kwoty. Pod koniec lipca złożonych zostało łącznie ponad 750 wniosków o pożyczkę, których wartość przekraczała 100 mln zł. W związku z dużym zapotrzebowaniem rynku na kapitał zewnętrzny, WFR uruchomił dodatkową pulę środków – kolejne 36 mln zł, w ramach już zawartych umów z ww. Pośrednikami Finansowymi.