DALSZA EKSPANSJA W AFRYCE – DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TANZANII

29.11.2017
DALSZA EKSPANSJA W AFRYCE – DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TANZANII

Dogodne położenie geograficzne, żyzna ziemia, złoża mineralne i dostępność surowców, dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości, obszerny i niedrogi rynek pracy, przyjaźnie nastawieni mieszkańcy, odpowiednie ukierunkowanie na politykę prorynkową, doświadczanie trwałego wzrostu gospodarczego oraz status najbardziej pokojowego i stabilnego politycznie kraju w Afryce to główne powody dla których warto inwestować w Tanzanii.

W dniach 22 – 27 listopada 2017 r. dwoje przedstawicieli WFR sp. z o.o. uczestniczyło w wizycie delegacji Województwa Wielkopolskiego w Dar es Salaam zorganizowanej przez UMWW. Podczas licznych spotkań pod przewodnictwem Pana Macieja Sytka Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, delegacja z WFR wzięła udział w szeregu dyskusji i wstępnych ustaleń dotyczących rozpoczęcia wzajemnej współpracy pomiędzy wielkopolskimi inwestorami, przedstawicielami strony rządowej oraz instytucji otoczenia biznesu w Tanzanii.

W siedzibie Ambasady RP, sprawnie prowadzonej przez chargé d’affaires i konsul RP, ponownie utworzonej w kwietniu 2017 r. po 10 latach przerwy, rozmawiano z koordynatorką grupy EU Business Group oraz pracownikiem delegatury UE, którzy przedstawili obecną sytuację ekonomiczną w Tanzanii, wyzwania i pozytywne zmiany zachodzące w ostatnich kilku latach oraz nieliczne przeszkody i utrudnienia, którym wytrawni inwestorzy są w stanie sprostać, takie jak np. skomplikowane prawo podatkowe czy słabo wykształcona i nieprzystosowana do oczekiwań europejskich pracodawców miejscowa kadra. Podczas spotkania z Wiceminister Rolnictwa omówiono projekt inwestycyjny farmy rolnej i powołano grupę roboczą z udziałem dyrektora ds. planowania oraz dyrektora ds. dzierżawy ziemi celem ustalenia szczegółów inwestycji, a także zapoznano się z bieżącymi potrzebami inwestycyjnymi sektora rolno-spożywczego. W Ministerstwie Finansów rozmawiano z Assistant Commisioner Bilateral Aid i Finance Manager Officer odpowiedzialnymi za współpracę z Polską o największych potrzebach inwestycyjnych Tanzanii, planie 5-letniego rozwoju Tanzanii oraz o projektach inwestycji z Wielkopolski. Ministerstwo Finansów zachęciło przedsiębiorców z Wielkopolski do inwestowania nie tylko w ramach linii kredytów rządowych, ale również według indywidulanych potrzeb. Wskazano, iż obecnie najważniejszy nacisk kładzie się na rozwój sektora rolno-spożywczego, systemu ochrony zdrowia, budownictwo i infrastrukturę, zatem zaprezentowane oferty inwestycyjne doskonale wpasowują się w bieżące potrzeby Tanzanii. Na spotkaniu w Tanzania Investment Center Executive Director wyjaśnił, iż trwają prace nad zmianami sektora edukacji tak aby był tańszy i kompatybilny z rynkiem pracy, dzięki czemu więcej inwestorów zacznie przyjeżdżać do Tanzanii. Omówił także skalę importu leków (90%) oraz zobowiązał się ułatwić kontakt inwestora planującego budowę fabryki leków i materiałów opatrunkowych z departamentem medycznym odpowiedzialnym za import i wytwarzanie leków w Tanzanii w specjalnie utworzonej strefie ekonomicznej. Organizacja ta została wybrana przez 15 afrykańskich państw do importu i eksportu leków bez dodatkowych opłat celnych w ich imieniu. Jeśli chodzi natomiast o sektor rolno-spożywczy to dyrektorzy Tanzania Investment Center wskazali jako najbardziej priorytetowe do uprawy i produkcji: trzcinę cukrową, słonecznik, sezam, olej palmowy, jęczmień, pszenicę, mleko, skrobia z manioku, orzechy nerkowca. Na koniec spotkania zaproponowano możliwość podpisania porozumienia pomiędzy wybranymi regionami Tanzanii, a Wielkopolską.

Równolegle do spotkań rządowych część delegacji Województwa Wielkopolskiego wraz 12 przedsiębiorcami brała udział w Tanzania Trade Show 2017. Przedstawiciele WFR sp. z z o.o. uczestniczyli w targach wielobranżowych w charakterze obserwatora, a następnie zorganizowali konferencję dla wielkopolskich przedsiębiorców prezentującą przyszłe produkty eksportowe WFR.