Czy podatki i fundusze na rozwój wciąż najbardziej interesują biznes?

28.02.2022
Czy podatki i fundusze na rozwój wciąż najbardziej interesują biznes?

Ponad 60 przedsiębiorców zawitało na nasze dzisiejsze spotkanie online z ekspertami ds. podatków, funduszy, rozwoju, źródeł finansowania.

Szczególną uwagę poświeciliśmy palącemu tematowi – rewolucji podatkowej wprowadzonej przez Polski Ład. Zagadnienia dotyczące m.in. zmian w CIT, składce zdrowotnej, ulgach, stawkach ryczałtowych oraz planowanych kolejnych nowelizacji przepisów budzą duże zainteresowane MŚP.

Szanse na godzenie obecnych wyzwań gospodarczych z rozwojem firm zilustrowała część spotkania poświęcona źródłom finansowania oraz strategii budowy oferty produktowej, zaplecza  technologicznego i wchodzenia na nowe rynki zbytu.