Certyfikacja Marki Wielkopolska

23.10.2020
Certyfikacja Marki Wielkopolska

Szanowni Państwo,

uruchomiony został regionalny system certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług z Wielkopolski. Certyfikat Marki Wielkopolska jest wyróżnieniem dla firm prowadzących z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Certyfikowane przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działania pod marką Wielkopolska oraz będą promowane podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych organizowanych przez Województwo Wielkopolskie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o złożenie Wniosku. Wnioski można składać w trybie ciągłym. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikacyjna złożona z przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmiku oraz Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Procedurę, w tym kryteria oceny, opisuje Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska.

Szczegóły oraz Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Marki Wielkopolska a także Wniosek o przyznanie Certyfikatu Marki Wielkopolska znajdą Państwo na stronie.

Działanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”.